Menu
ABR 18 giver bedre projekter

ABR 18 giver bedre projekter

 

ABR 18 – de nye Almindelige Betingelser for Rådgivning – retter op på en række af de skavanker, der var ved de tidligere 30 år gamle betingelser, ABR 89. Dermed er banen kridtet op for bedre bygge- og anlægsprojekter – uanset størrelse.

 
19. FEBRUAR 2020

I Danmark er der en tendens til i bygge- og anlægsprojekter, at man ”bare går i gang” uden tilstrækkeligt detaljerede beskrivelser – og så løser problemerne på bedste beskub hen ad vejen. Det sparer naturligvis tid i starten – men giver ofte udfordringer senere i projektet, bl.a. i forhold til tidsplaner og budgetter.

Nu er der med det nye ABR 18 aftalesæt skabt grundlag for en ny og mere styret tilgang til bygge- og anlægsprojekter for både staten, kommunerne og andre bygherrer. Det gælder uanset projektets størrelse. Der findes nemlig både ABR 18 for de større og mere komplekse sager – og de nye ABR Forenklet (ABR-F) for mindre sager.

Desuden er der kommet en ny ydelsesbeskrivelse for ”Anlæg 2019” (YBA 19), der erstatter den tidligere fra 2013 – samt en tilhørende vejledning. Ydelsesbeskrivelsen definerer faser, roller og ydelsernes fordeling mellem rådgivere og bygherre og mellem de enkelte rådgivere.

Advokat i Atkins Danmark Christian Bisgaard, der har medvirket til at udarbejde den nye ydelsesbeskrivelse og vejledning, siger:

”Opgørelser viser, at der på offentlige udbudsprojekter over en bred kam gennemsnitligt er budgetoverskridelser på 50 %. Det skyldes bl.a. en tendens til, at bygherren – for at holde kursen i projektets tidsplan – accepterer nye krav fra fx leverandøren midt i projektet uden klare aftaler. Hvis budgetoverskridelserne skal reduceres, er de nye betingelser og den nye ydelsesbeskrivelse afgørende værktøjer.”

Præcise udbud giver mere præcise tilbud

Fordelen ved ABR 18 er, at de giver grundlag for bedre styring ved bl.a. at indeholde væsentligt mere udførlige krav til dokumentation og kommunikation samt til løbende forventningsafstemning i forbindelse med aflevering af faser, regler om digitale bygningsmodeller og detaljerede regler, hvis en opgave ændres undervejs.

Ved at anvende ABR 18 vil bygherren ganske vist skulle bruge en del mere tid i den indledende projektgennemgang, designfase og udformning af udbudsmaterialer – men til gengæld vil der være færre ubehagelige overraskelser undervejs.

”Mere præcise udbud vil utvivlsomt føre til mere præcise tilbud,” fastslår Christian Bisgaard.

Mere direkte problemløsning

De nye krav til kommunikation og dokumentation gør, at der dannes en ny metode til at løse uoverensstemmelser.
”Under de gamle betingelser sparkede man så at sige ofte problemer til hjørne, hvis bygherren og rådgiver eller entreprenør ikke kunne blive enige – men udfordringen er så, at det er vanskeligt at huske og dokumentere, hvad der egentlig skete, når sagen kommer for voldgiftsnævnet måske 1 år senere. Derfor er der i de nye betingelser skærpede krav for begge sider til hurtig opfølgning.”

Et konkret eksempel er, at der nu er meget mere detaljerede regler for, hvad der skal ske, når der opstår behov for ændringer af opgaven undervejs.

”Ifølge ABR 18 skal begge sider af en projektaftale inden for få dage afklare, hvad den konkrete ændring går ud på, og hvorfor den er nødvendig. Hver part skal udpege en projektleder, og parterne skal mødes inden for fem arbejdsdage. Hvis de ikke kan blive enige, skal deres ledelsesrepræsentanter mødes – og kan de så heller ikke nå til enighed, kan der foretages ’hurtig afgørelse’ ved hjælp af en opmand fra Voldgiftsnævnet, der træffer en beslutning hurtigt.

Uklarhed er en ulempe for begge sider

De tidligere uklare betingelser har hverken været til fordel for bygherre, rådgiver eller entreprenør, mener Christian Bisgaard. Han forklarer:

”Et eksempel kan være, hvis en CAD-medarbejder fra bygherre og CAD-medarbejder fra rådgiver i bedste mening bliver enige om en smartere måde at udføre en del af projektet på. Men det afstedkommer så efterfølgende en stribe ændringer, der ikke træffes formel aftale om. Og så har man balladen, hvor bygherren risikerer en fordyrelse af projektet, mens rådgiveren let kan komme til at udføre en masse gratis arbejde.”

En kultur, der skal ændres

Det er ifølge Christian Bisgaard i lige så høj grad en kultur i bygge- og anlægsbranchen, der skal ændres, som det er det formelle aftalegrundlag.

”Der er brug for et opgør med den meget ”danske” måde at gå til projekter på, hvor man løber ud over stepperne, før alt er aftalt og projekteret i bund. Det er en hel kultur, der skal forvandles, og ABR 18 og den nye ydelsesbeskrivelser er første skridt på den rejse.”

Atkins

Større fokus på drift og vedligehold

En anden ændring, som er i gang, er at sikre større opmærksomhed på drift og vedligehold, da det er her langt hovedparten af omkostningerne ligger i både bygge- og anlægsprojekter. Både ABR 18 og i særdeleshed den nye ydelsesbeskrivelse indeholder derfor anvisninger til, hvordan bygherre og rådgiver bør forholde sig til omkostningerne til drift og vedligehold og byggeriets samlede bæredygtighed. Herunder også, hvordan digitale bygningsmodeller skal understøtte projektet ved fremtidig ombygning, drift og vedligehold.

Positive erfaringer i testprojekt

Atkins Danmark medvirker i øjeblikket i et testprojekt for brug af ABR 18 for Banedanmark, hvor der bygges et nyt værksted til DSB ved Dybbølsbro Station i København. Christian Bisgaard siger:

”Erfaringerne indtil videre er, at det giver et mere retvisende og langt bedre styret projekt for bygherren, når der tages hånd om alle dele af projektbeskrivelsen i starten. Og for rådgiveren medfører den strammere styring et grundlag for at sikre bedre tidshåndtering i projekterne.”


Vi tilbyder et gå-hjem-møde om ABR 18 og ydelsesbeskrivelser for anlæg til din kommune

Som en af eksperterne i det nye aftalegrundlag og medforfatter til ydelsesbeskrivelsen tilbyder Atkins Danmark gå-hjem-møder for kommunerne om de nye dokumenter og arbejdsmetoder. Kontakt Stig Vilsen på 52 51 92 37, stig.ole.vilsen@atkinsglobal.com for at bestille et gratis gå-hjem-møde for de relevante medarbejdere.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok