Menu
Aktiv indsats for okkerbekæmpelse i vandløb

Aktiv indsats for okkerbekæmpelse i vandløb

Aktiv indsats for okkerbekæmpelse i vandløb
I en række jyske vandløb er der udpeget en indsats for at nedbringe mængden af okker med henblik på at opnå god økologisk tilstand. Den mest nærliggende løsning er ofte etablering af okkerensningsanlæg. I Atkins hjælper vi for tiden Tønder Kommune med et sådant projekt, hvor opgaven omfatter udpegning af egnede områder, bistand ved lodsejerdialog samt detailprojektering af 1-2 okkerrensningsanlæg.

Hvad er et okkerensningsanlæg?

Et okkerrensningsanlæg er i princippet en lavvandet og grødefyldt sø, hvor det giftige, opløste ferrojern iltes og udfældes som det synlige brune okker mange kender. Okkersøer etableres oftest som indskudte søer i mindre vandløb og de bygges op med sandfang ved indløbet efterfulgt af et dybt sedimentationsbassin (ca. 1,5 m) og til sidst et større, lavvandet og grødefyldt bassin (ca. 0,5 m).

3D-projektering letter arbejdet med jordhåndteringen

Ved projekter som disse fylder lodsejerdialog ofte en stor del i projekteringsfasen mens jordhåndteringen ofte er langt den største post i anlægsbudgettet. Her kan 3D-projektering være vigtigt værktøj. 3D-modellen kan producere gode og letforståelige oversigtskort, der kan lette forståelsen for berørte lodsejere, og samtidig kan modellen beregne præcise jordbudgetter, der er vigtige for at kunne udbyde anlægsopgaven og undgå problematiske ekstraregninger. I Atkins har vi inddraget 3D-projektering i flere naturprojekter med gode resultater til følge.

Vil du vide mere, kan du kontakte gruppeleder for Vand og afvanding, Rasmus Bang, 5251 9854, e-mail: rasmus.bang@atkinsglobal.com

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok