Menu
Ny jernbane Købebnhavn-Ringsted

Anlægssektoren er i digital transformation

Den nyligt indviede København-Ringsted bane er det første danske jernbaneprojekt, hvor bygherren har stillet krav om, at alt skulle projekteres i 3D-modeller. Dermed er det et flagskibsprojekt i den digitale transformation af anlægssektoren.

 
Det første danske jernbaneprojekt, hvor 3D-modellering samt digital dokumentstyring har spillet en afgørende rolle, er nu ved at være i mål. Det handler om den nye bane fra København til Ringsted, hvor Banedanmark har sat den digitale barre højt ved at opstille markante krav til digitalisering af projektering og anlæg.

Som leder af det konsortium, der har udført den jernbanetekniske projektering, har Atkins haft ansvar for den tværfaglige CAD-koordinering. Lasse Jensen, CAD-koordinator og IKT-manager hos Atkins, siger:

”Takket være Banedanmarks høje ambitionsniveau har projekteringen af den nye højhastigheds-jernbane en høj grad af digitalisering. Det har været et udfordrende forandringsprojekt, men det er endt med at blive en stor succes med meget væsentlige fordele, både i løbet af projektet og i driften af banen. Dermed er erfaringerne fra projektet relevante både i forhold til fremtidens jernbane og andre anlægsprojekter i Danmark.”

Den digitale tvilling

I projektets opstartsfase arbejdede Atkins og de øvrige involverede ud fra almindelige 2D-tegninger – men samtidig gik arbejdet med at bygge ’en digital tvilling’ af jernbanen i gang.

”Efterhånden som projektet skred frem, fik vi opbygget en digital kopi af de eksisterende forhold såvel som detaljerne af den projekterede jernbane – en digital tvilling. Det har været en meget krævende proces, fordi udgangspunktet for de involverede i projektet var forskelligt i forhold til at projektere i 3D. For Atkins som projektleder på jernbaneprojekteringen har det faktisk først og fremmest være en kommunikationsopgave at tage hånd om de forskellige involverede parters bekymringer omkring projektering i 3D – ligesom det har været vores rolle at få løftet alle op på et fælles niveau for 3D projektering. Men det er lykkedes gradvist at få alle op på et højere niveau og opnå forståelse for de massive fordele,” fortæller Lasse Jensen.

Tegningsgranskningsmøderne i projektet gik derfor også fra at foregå med mange printede tegninger til at benytte 3D-modeller.

Lasse Jensen uddyber: ”Det var en stor fordel, at vi kunne vise 3D-modellerne på en stor projektor og gennemgå dem i én fælles model for faglederne, byggeledelsen samt vores egen og Banedanmarks projekteringsledelse. Vi kunne bevæge os rundt i modellen samt vende og dreje den efter behov. Vi kunne f.eks. også kigge på detaljer og lave tværsnit på specifikke lokationer. Det gjorde den tværfaglige granskningsproces af projektet meget dynamisk og gav bedre sporbarhed.”

Tegningerne blev herefter kun taget frem i særlige tilfælde som regel i forbindelse med specialkomponenter o.l., der ikke kunne vises i 3D-modellerne grundet detaljeringsgraden.

Stigende detaljeringsniveau i modellerne

Undervejs i projektet har Atkins sammen med Banedanmark hævet detaljeringsniveauet i modellerne, og det har givet mange fordele.

”I 3D-modellerne ligger informationerne på lag, og vi kan gå ind kigge helt ned i detaljen på enkelte elementer. Alle har arbejdet i de samme digitale modeller, og alle har dermed haft adgang til fuldt opdaterede tegninger og data; vi har ikke skulle sende tegninger frem og tilbage mellem de forskellige parter. Via gennemførte kollisionstest i den digitale tvilling har vi hurtigt kunnet identificere de steder, hvor der var udfordringer – f.eks. hvor en projekteret afvandingsløsning kolliderede med det projekterede kørestrømsanlæg.”

Et andet eksempel på en fordel ved digitalisering af anlægsprojekter er ved udgravninger. Her har Atkins leveret afsætningsdata til entreprenørerne, som kunne bruge data fra 3D-modellerne direkte i gravemaskinen og herved opnå færre landmålertimer ved udgravninger, opbygninger af banedæmning mv.

Håndteringen af alle 3D-modeller og CAD-relaterede processer, herunder kvalitetssikring, er foregået i ProjectWise. Dette har også sparet tid og effektiviseret arbejdsgange i både produktionen, den tværfaglige koordinering internt og eksternt såvel som i den endelige levering af modeller og tegninger til Banedanmark.

Den helt store fordel fås i drift og vedligehold

Atkins har afleveret ’As Built’-dokumentation i 3D-modeller – dvs. modeller, der viser præcist, hvordan anlægget reelt er blevet bygget. Det betyder, at Banedanmark nu kan bruge den digitale tvilling til at drifte og vedligeholde deres anlæg. Ved at tilføje såkaldte metadata om delelementer som f.eks. kørestrømsophæng, mastetyper, pumper m.m. får de et meget håndgribeligt overblik over, hvilke producenter elementerne kommer fra, hvad levetiden er, og hvornår de skal vedligeholdes. Alt er sporbart, og vedligehold kan nu planlægges langt mere systematisk og forventes i det lange løb at give store driftsmæssige fordele.

Lasse Jensen
Lasse Jensen har som CAD-koordinator og IKT-manager hos Atkins spillet en central rolle i arbejdet med 3D-modellering af den nye bane København – Ringsted.

3D
Den nye bane København – Ringsted blev indviet 31. maj 2019. Den består af 60 km elektrificeret, dobbeltsporet bane, der er bygget til hastigheder op til 250 km/t. Projektet har bl.a. indbefattet etablering af den nye Køge Nord Station, hvor der er mulighed for skift til S-banen.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok