Menu
Office, Atkins Danmark

Atkins Danmark opnår flot resultat i et år præget af store baneprojekter

For Atkins Danmark var 2018 et år med fortsat høj aktivitet på jernbaneområdet, øget vækst hos kommunerne og digital transformation af virksomheden. Atkins Danmark opnåede et pænt resultat og vækst i medarbejderantal.

 

Resultatet for Atkins Danmark A/S før finansielle poster blev 27 mio. kr., hvortil der kan lægges resultatet for det svenske datterselskab på 13 mio. kr.

”Det er et resultat, vi kan være stolte af. Samtidig har det været et år, hvor vi har kunnet se, at de strategiske tiltag, vi har arbejdet med, er begyndt at vise resultater,” siger Eva Rindom, adm. direktør for Atkins Danmark.

Nettoomsætningen for Atkins Danmark A/S nåede 409 mio. kr. i 2018, sammenlignet med 304 mio. kr. for 2017, der dog blot dækker ni måneder. Atkins blev en del af SNC-Lavalin koncernen den 3. juli 2017 og ændrede derfor regnskabsår.

Overskudsgraden blev 6,6 %, hvilket Atkins anser som pænt i det nuværende marked. Antallet af medarbejdere er desuden steget med 5% i en tid, hvor der er stor efterspørgsel på ingeniørkompetencer.

”Generelt har det danske infrastrukturmarked haft en stagnerende tendens de senere år. Og markedet er præget af, at der mangler en overordnet plan for større infrastrukturinvesteringer i Danmark – modsat Sverige og Norge, hvor der er en helt anden aktivitet på infrastrukturområdet. Vi kunne godt ønske os, at der i Danmark blev tænkt langsigtet og satset mere på at fremtidssikre vores fælles infrastruktur,” siger Eva Rindom.

Eva Rindom, Adm. direktør, Atkins Danmark A/S
Eva Rindom, Adm. direktør for Atkins Danmark A/S

Et år præget af de helt store, danske jernbaneprojekter

På jernbaneområdet har Atkins Danmark haft et fortsat højt aktivitetsniveau i 2018. De største jernbaneprojekter har eksempelvis været det nye it-baserede signalsystem Signalprogrammet, den nye bane mellem København og Ringsted, som blev indviet fredag den 31. maj, og en større signalopgave på Oslo S i Norge. Herudover er Atkins involveret i en lang række andre opgaver med forbedring af jernbanenettet, både i Danmark og internationalt.

Det svenske datterselskab Atkins Sverige AB har haft et godt år og har styrket sin position yderligere inden for områderne jernbane, vej, byplanlægning og miljø. Periodens nettoomsætning på 312 mio. svenske kr. viser en stærk vækst på 10%. Resultatet for året er forbedret væsentligt i forhold til tidligere år.

Udover jernbanen lykkedes det Atkins sammen med Arkil at blive del af et af årets største danske vejprojekter; udvidelsen af motorvej E45 mellem Skanderborg og Aarhus med to ekstra spor, samt at øge sin markedsandel hos de danske kommuner inden for broer, vej og natur.

På miljø- og klimaområdet har Atkins i 2018 været med til at genskabe oprindelig natur og udvikle løsninger, som beskytter Danmarks byer imod konsekvenser af klimaforandringerne. Heriblandt en ny rekreativ park kombineret med skybrudssikring, som er på vej i Scandiagade i København.

Et 2019 med øget europæisk samarbejde og digital transformation

Kigger man ud over landets grænser har Atkins Danmark i 2019 øget sine aktiviteter i Norge og er i koncernen blevet del af en ny Europa-division, som skal styrke det europæiske samarbejde. Herudover fortsætter arbejdet i Danmark såvel som internationalt med den digitale transformation og nye intelligente mobilitetsformer:

”Vi har stor fokus på at styrke den digitale udvikling, som inkluderer virtual reality og effektivisering af processer og arbejdsmetoder gennem brug af digitale platforme. Samtidig ser vi flere interessante projekter inden for Intelligent Mobility, hvor Atkins har vundet alle de tre udbudte kontrakter på assessment af testprojekter med førerløse køretøjer i Danmark,” siger Eva Rindom.

Læs mere om Atkins

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok