Menu
Atkins hjælper 17 kommuner med at finde fremtidens vådområder

Atkins hjælper 17 kommuner med at finde fremtidens vådområder

Vandområdeplanerne er en del af EU’s vandrammedirektiv og dikterer en reduktion i udledningen af næringsstoffer på vandoplandsniveau. For eksempel skal kvælstofudvaskningen til Øresund reduceres med 7 tons inden 2021. De 17 kommuner i vandoplandet til Øresund, et opland på ca. 800 km2, skal dermed i fællesskab lokalisere de bedst egnede vådområder for at opnå målopfyldelse, en opgave der kan være meget ressourcekrævende.

 
En screening på vandoplandsniveau åbner op for et bredt samarbejde på tværs af kommunerne, og dermed muligheden for at virkemidlerne til at opnå kravet om reduktion af næringsudvaskning kan implementeres mest effektivt, både for natur og økonomi.

Med en kombination af geodata og GIS-modeller har Atkins udarbejdet et automatiseret screeningsværktøj, der kan hjælpe kommuner med at udpege de potentielt bedste vådområder på oplandsniveau, og dermed spare tid på manuelle gennemgange.

Mange års praktisk erfaring med vådområdeprojekter og en stærk GIS-afdeling har skabt et robust grundlag for at udvælge og vægte modellens forskellige input. Der er skabt et sorteringsværktøj, som inkluderer de mest kritiske elementer som fx oplandskarakteristik, tekniske anlæg, beskyttede områder mv og giver kommunen et output i form af potentielt egnede områder og de nødvendige tekniske informationer til at søge om midler til forundersøgelser.

De foreløbige tests viser, at modellen udpeger potentielt egnede vådområder, som man kun sjældent vil få øje på ved traditionelle manuelle screeninger. Modulopbygningen betyder, at der er en væsentlig fleksibilitet, således at kommunernes egne data kan indbygges og derved lette myndighedsarbejdet.

Vil du vide mere?

Så kan du kontakte gruppeleder for Vand og Afvanding i Atkins, Rasmus Bang på 52 51 98 54, rasmus.bang@atkinsglobal.com

 

Nye danske vådområder

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok