Menu
SNC-Lavalin Atkins

Bedre styr på projekttrekanten med ABR 18

Med indførelsen af de nye aftale- og samarbejdsdokumenter, de såkaldte ”Almindelige Betingelser for Rådgivning” eller ABR 18, kan der skabes bedre og mere robuste projekter, fordi ordregiver og rådgiver får mulighed for en langt bedre og tættere dialog med hurtigere og løbende forventningsafstemning.

 

De nye bestemmelser i kontrakter erstatter de tidligere regler under ABR 89, og der er på adskillige måder lagt op til en både bedre projektstyring og samlet økonomi, når reglerne benyttes i praksis. Dette er til fordel for både bygherre og rådgiver.

 

Projekttrekant
Projekttrekanten

Reglerne indeholder blandt andet:

  • Mange og udførlige regler om dokumentation og kommunikation
  • Krav om løbende forventningsafstemning særligt i forbindelse med aflevering af faser
  • Reglerne for digitale bygningsmodeller er afklaret
  • Detaljerede regler om ændring af opgaven undervejs.

Effektiv løsning af tvister

Dertil kommer, at uoverensstemmelser om pris, tid og kvalitet kan forebygges, afklares og løses tidligt, hvilket betyder, at samarbejdet mellem kunde og rådgiver/leverandør fremover bliver meget tættere.

”Det er meget positivt, at eventuelle tvister skal løses hurtigt. Dette skaber gennemsigtighed og en klar vej frem, hvilket er til gavn for alle parter,” understreger Christian Bisgaard, seniorspecialist og advokat, SNC-Lavalin Atkins. En hurtig afgørelse betyder også, at parterne skal være klar på at forsvare deres synspunkter uden alt for meget betænkningstid. Dette understøtter ideen i at sikre sig løbende kontraktstyring og sikring af egne rettigheder.

Fremover skal eventuelle tvister håndteres via en løsningstrappe med korte frister, og Voldgiftsnævnet kan – efter anmodning fra én part – udpege en opmand til at træffe en hurtig og endelig afgørelse på ”stedet”, hvis afgørelsen ikke ankes.

Hurtigere fremdrift

Men i realiteten er der i regelsættet lagt op til at undgå tvister. Den faseinddeling af projekter, som reglerne opererer med, skal sikre, at der løbende er enighed om tidsplanen, fremdriften og økonomien i projektet samt ændringer.

”Hver fase er langt mere stramt styret og præget af en klar ansvarsfordeling og mulighed for sanktioner end tidligere, og begge forhold skulle gerne sikre en langt klarere og tættere kommunikation og dokumentation end tidligere,” siger Christian Bisgaard.

Vil du blive klogere på, hvordan I får mest ud af ABR 18 i jeres projekter?

I ABR 18 lægges der mere op til, at en bygherre skal kende sit projekt og sine krav og ønsker fra starten. Dette understøtter også behovet for at få god bistand allerede inden udbuddet af rådgivningsydelsen. Vi har specialister med indsigt i både de ingeniørmæssige og juridiske vinkler på optimering af projekttrekanten.

Har du lyst til at høre mere, så kan du kontakte til Christian på 5251 9318, christian.bisgaard@atkinsglobal.com eller civilingeniør Stig Vilsen på 45 52 51 92, stig.ole.vilsen@atkinsglobal.com

Christian Bisgaard
Christian Bisgaard
Stig Vilsen, SNC-Lavalin Atkins
Stig Vilsen
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok