Menu
Naturgenopretning

Derfor styrker 3D din kommunes naturgenopretning

Klitmoller A, AtkinsOmkostningsneutralitet og glade lodsejere. Det er to parametre, der rimer på et succesfuldt naturgenopretningsprojekt, hvis man spørger kommunerne. Visuel 3D-projektering af naturområdet sikrer kommunens budget og holder grimme, økonomiske overraskelser fra døren.

 

Når et dansk vandløb igen skal sno sig i hårnålesving, og bestanden af ynglende ørreder skal vokse, er det staten, der sætter budgetrammen. Men det er op til kommunerne selv at sørge for at holde sine naturgenopretningsprojekter omkostningsneutrale – for uforudsete udgifter skal findes i kommunens egne lommer.

Visuel 3D-projektering er traditionelt et værktøj til anlægsprojekter. Men det er faktisk også en rigtig god metode til planlægning og visualisering af naturgenopretningsprojekter. 3D-projekteringen sikrer nemlig, at den statslige budgetramme, som kommunen skal arbejde under, rummer alle usikkerheder, og der er endda potentiale for at finde besparelser undervejs.

 

Få de fire bedste grunde til at bruge 3D-projektering i dit næste naturgenopretningsprojekt.

 

#1 Projektér præcist og undgå usikkerheder

Hvis du planlægger dit naturgenopretningsprojekt ud fra traditionelle 2D-billeder og skitsetegninger over området, giver det uundgåeligt en række usikkerheder, som 3D-projektering kan opfange.

Mange vandløb løber frit i den danske natur. Men hvis det vandløb, din kommune skal genslynge, ligger tæt på bygninger og tekniske anlæg, og der er risiko for skred og sætningsskader, så er det en klar fordel at kunne vise din entreprenør nogle målfaste tegninger, som han millimeterpræcist kan grave efter. Tegningerne kan man fremstille med 3D-projektering, og de giver dig – i modsætning til det flade 2D-papir – langt mere præcise beregninger og mere fyldestgørende konsekvensvurderinger af dit projekt.

#2 Frivillighed gennem god dialog

Naturgenopretningsprojekter bygger på en stor grad af frivillighed fra de lodsejere, som ejer jorden, hvor åen løber. Derfor er det vigtigt at kunne kommunikere projektet til de berørte lodsejere på en tillidsskabende måde. 3D-projekterings virkelighedsnære billeder gør det nemmere at formidle projektet til lodsejerne og konkret vise dem, hvordan I som kommune forsøger at minimere påvirkningerne på deres ejendom.

3D-projektering gør det altså nemmere at inddrage både lodsejere og andre interessenter i en løbende, konstruktiv dialog om den bedste løsning på naturgenopretningsprojektet. På den måde bliver opbakningen til projektet hjulpet godt på vej.

#3 Få styr på budgettet og undgå overprojektering

Naturgenopretningsprojekter er kendetegnet ved, at 70-80 procent af anlægningsomkostningerne ofte går til jordhåndtering – altså at grave enorme mængder jord op og lægge den ud et andet sted. Det er derfor helt essentielt, at du har styr på dine jordvolumenberegninger, når du har med så store mængder jord at gøre.

Ved fra begyndelsen at investere en forholdsvis lille del af projektets budget i 3D-projektering, kan du som kommune reducere mange af de usikkerheder, som du normalt ville kompensere for ved at overprojektere – altså ved at projektere flere sten, mere spuns eller at grave i et helt andet tracé end det optimale for at sikre, at usikkerhederne ikke vil skabe for store risici i projektet. 3D-projektering kan ikke garantere dig projektbesparelser hver gang, men det kan foretage dine volumenberegninger og dermed give dig et langt mere retvisende billede af projektets budgetomfang fra begyndelsen.

Det er før set, at 3D-projektering har skåret næsten 500.000 kr. af et 2D-tegnet projektbudget på halvanden millioner kroner. Ved at bruge fem procent af budgettet på efterfølgende at fremstille en 3D-projektering af projektet sparede kommunen således 30 procent på sine anlægsomkostninger til spuns. Dette er et godt eksempel på, hvor nemt 3D-projektering kan imødekomme og konkretisere projektets usikkerheder og derudfra lægge et præcist budget – særligt, når det benyttes fra begyndelsen.

#4 Lav bedre udbud med 3D-projektering

Jo mere præcise projektberegninger, du kan fremstille, jo bedre udbud kan du lave. Med 3D-projektering kan du udarbejde udbud, som indeholder et nøjagtigt budget, bedre tegningsgrundlag og en realistisk tidsplan, som entreprenører tør stole på og derfor bedre kan prissætte.

3D-projekering bør komme på banen fra projektstart som et støtteredskab og benyttes som visualiseringsværktøj i hele projektforløbet. Som kommune skal du blot huske at inkludere det som krav i udbudsmaterialet, når du lister dine behov for rådgiverydelser til forundersøgelserne og detailprojektering.

Er du blevet nysgerrig på 3D-projektering, og vil du vide mere om, hvordan I kan bruge metoden, næste gang din kommune skal håndtere et naturgenopretningsprojekt?

Så læs også 3D betaler sig i naturgenopretningsprojekter eller kontakt Rasmus Bang.

Rasmus Bang, Atkins
Rasmus Bang er gruppeleder for Vand og Afvanding i Atkins. Kontakt ham på tlf.: 5251 9854 eller e-mail: rasmus.bang@atkinsglobal.com.
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok