Derfor styrker 3D din kommunes naturgenopretning

Omkostningsneutralitet og glade lodsejere. Det er to parametre, der rimer på et succesfuldt naturgenopretningsprojekt, hvis man spørger kommunerne. Visuel 3D-projektering af naturområdet sikrer kommunens budget og holder grimme, økonomiske overraskelser … Continue reading Derfor styrker 3D din kommunes naturgenopretning