Menu
Farvel til chaufføren bag rettet med førerløse biler

Farvel til chaufføren

Snart skal vi gentænke den måde, vi indretter vores veje og byer på. For når vi vinker farvel til chaufføren bag rattet, vinker vi også farvel til den trafikale struktur, vi kender så godt. Førerløs trafik er fremtiden – og fremtiden ligger lige om hjørnet.

 

Forventningerne til, hvornår de førerløse biler for alvor vinder indpas, afhænger meget af, hvem man spørger. Allerede i dag kører der masser af mere eller mindre selvkørende biler rundt på de danske veje, og de færreste er i tvivl om, at førerløse køretøjer er en uundgåelig del af vores trafikale fremtid.

– Førerløse biler bliver en realitet. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Jeg tror, at vi om ganske få årtier hovedrystende ser tilbage på den tid, hvor vi lod mennesker køre biler – det er simpelthen alt for farlig, siger Allan Therkelsen, der er gruppeleder for Mobilitet i Atkins.

Men det er ikke nemt at give en nøjagtig prognose for, hvornår vi helt slipper rattet og overlader det til bilerne at få os sikkert frem:

– Det kan med den nuværende viden ikke blive andet end et kvalificeret gæt, for indfasningen afhænger af mange ting. Især den teknologiske udvikling bliver afgørende for, hvornår den helt førerløse teknologi dominerer trafikken. Men også for eksempel lovgivning, bilisternes motivation, pris og afgifter vil påvirke udviklingen.

Udviklingstrin hen imod fuld automatisering

Selvkørende eller delvist selvkørende biler bliver inddelt i seks faser fra niveau 0 til 5. Fase 0 er fuldstændig manuel, som vi kender det, og fase 5 er helt førerløs på alle typer veje under alle forhold – og her bliver det ikke muligt for fører eller passager at gribe ind i køretøjets fremføring. I dag er der allerede biler på vejene i Danmark, der leverer en stor grad af selvkørende egenskaber, men det er fortsat føreren der har det fulde ansvar.

– Allerede på fase 2 og 3 orienterer bilen føreren om trafikken og omgivelserne. Men både i fase 3 og fase 4 skal der fortsat sidde en fører klar til at overtage styringen, når bilen beder om det. I fase 5 er bilen fuldautomatisk og kører helt uden, at en fører kan eller må blande sig, fortæller Allan Therkelsen.

Uenige eksperter

I løbet af de seneste år har Allan Therkelsen dykket ned i flere internationale analyser af perspektiverne for den førerløse trafik, og han hæfter sig ved de store forskelle i konklusionerne. Generelt er producenterne mere optimistiske end myndighederne, og der er tilsyneladende også en forskel over landegrænser og kontinenter. De steder, hvor man er længst fremme, som eksempelvis i England, er prognoserne tilsyneladende mere optimistiske end i Danmark.

Englænderne er generelt længere fremme i forhold til den førerløse teknologi, og deres analyser er i de fleste tilfælde meget omfangsrige.

– Vejdirektoratet forventer, at vi skal frem til 2065, før fase 5 helt har overtaget trafikken. Jeg tror, det vil gå hurtigere. Især inden for varetransport, vil vi snart se en hastig udvikling. Fordi lastbiler bliver udskiftet hyppigere end personbiler, og fordi der her er rigtig meget effektivitet at hente, tror jeg, at vi inden for 10 år vil se store konvojer af førerløse lastbiler på motorvejene, fortæller han og påpeger, at det samme nok vil gøre sig gældende for den offentlige trafik på de mest velegnede strækninger.

På personbil-området er hans forsigtige gæt, at vi om 20-30 år hovedsageligt kører i fase 5-biler, hvor menneskelig indblanding hverken er mulig eller lovlig.

– Som jeg ser det, er det mest interessante lige nu indfasningen, hvor der er blandede biler på alle niveauer. Den fulde effektivitet og udnyttelse at infrastrukturen opnår vi først, når alle køretøjer koordinerer deres beslutninger, og dermed først når alle køretøjer er selvkørende og forbundne, uddyber han.

Nye mønstre og ændrede vaner

Allan Therkelsen forventer, at den førerløse teknologi kommer til at ændre vores transportmønstre og byer fuldstændigt:

– De helt førerløse biler medfører en masse spændende muligheder: Den parkerer sig selv på en p-plads uden for byen, når du er sat af på arbejdet – eller måske gør den sig nyttig og henter dine indkøb eller giver nogle andre et lift i mellemtiden. Og måske er bilen slet ikke din. Det er ikke utænkeligt, at vi kommer til at se en grad af sammensmeltning af den private og den kollektive trafik. Samtidig kan de førerløse køretøjer jo optimere trafikafviklingen, og så kan vi vinke farvel til lysreguleringer og afstribning. Men naturligvis skal trafikken stadig kunne rumme de bløde trafikanter, og derfor skal der formentligt stadig ske en eller anden form for regulering.

Også selve byrummet vil ændre sig, spår Allan Therkelsen:

Allan Therkelsen, gruppeleder for Mobilitet i Atkins– Koblingen mellem førerløse køretøjer og den teknologiske udvikling generelt introducerer nogle interessante perspektiver for byplanlægningen. For når du kan bestille dine indkøb online og sende bilen ud efter dem på et stort centrallager, skal vi måske kalkulere med langt færre dagligvarebutikker og p-pladser – og så må vi se, hvad det får af betydning og konsekvenser for det øvrige byrum. Måske er det slet ikke din bil, men selvkørende varekasser, der leverer dine varer. Hvad skal vi med vores bycentre og byrum, når der på sigt vil være langt færre forretninger og ingen parkerede biler? Bycentrene vil til gengæld være mindre støj- og forureningsbelastede, hvis køretøjerne fremadrettet bliver elektriske. Det er måske en udvikling, der kan forstærke og understøtte urbaniseringen – på en smart-city måde …

Allan Therkelsen
Gruppeleder for Mobilitet i Atkins, Allan Therkelsen

Har du lyst til at dykke længere ned i udviklingen af førerløs trafik?
Så kom med, når Atkins holder seminar om emnet 12. oktober – mere information følger snarest.

 


Seks faser af automatisering

 

Udviklingen inden for selvkørende køretøjer bliver inddelt i seks faser efter, hvor automatiserede de er. Faserne spænder fra 0 til 5, hvor fem er helt selv­kørende. I dag er langt de fleste biler fase 0, fase 1 og fase 2.

 

De 6 faser:
0.       Ingen assistance til føreren
1.       Bilen assisterer føreren med simple opgaver
2.       Bilen er delvist automatiseret
3.       Mere automatiseret end fase 2, men føreren skal kunne tage hurtigt over
4.       Bilen kører helt selv på bestemte vejtyper, og føreren behøver ikke tage over
5.       Bilen kører helt selv, og mennesker må ikke blande sig.

 

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok