Menu
Fire intelligente fremtidstrends

Fire intelligente fremtidstrends

Hvilke fremtidstrends hitter i konkurrencen om at skabe digitale, intelligente byer? Hvordan forsøder de digitale trends egentlig borgernes byliv, hvorfor krymper kommunens elregning, og hvordan giver vi byen en grønnere nuance, når vi kobler tingene på Tingenes Internet (IoT)?

 

#1 – Oplysende lygtepæle

Intelligente lygtepæle tænder og slukker af sig selv alt efter trafik-flowet i området. De slukkede pærer sparer de kommunale elregninger for millioner og sænker byens CO2-niveau, mens de tændte lamper giver større trafiksikkerhed og tryghed for borgerne.

På parkeringspladser kan lygtepæle registrere, hvilke pladser der er ledige, og give informationen videre til bilister, der leder efter et sted at parkere. De kan også måle luftforureningen omkring sig og give gående og cyklister forslag til en mindre trafikeret og dermed mindre forurenet rute fra A til B.

Også ambulanceredere får hjælp af lygtepælene. Redningsfolkene kan nemlig via en tablet styre de enkelte lygtepæle og skrue op for belysningen på en strækning, hvor der er sket et trafikuheld. På den måde får rederne selv bedre arbejdsvilkår, og andre bilister kan bedre navigere udenom uheldet.

#2 – Intelligent by-parkering

Smart Cities – et begreb vi har hørt før. Men hvad betyder det egentlig, at en by er smart? Smarte byer er digitale. Effektive. Og grønne. Og én af de IoT-løsninger, der understøtter smart city, er intelligent parkering.

I London og Barcelona peger forsøg på, at op mod en tredjedel af trafikken i en by består af bilister, der leder efter en parkeringsplads. Så uden at udvide vejnettet er det muligt at reducere trafikken i storbygaderne med hele 30 procent ved at effektivisere søgningen efter ledige parkeringspladser. Det betyder, at byen får færre køer med motorer i tomgang – og det vil kunne mærkes på forureningsniveauet.

Derudover hjælper intelligent by-parkering via IoT med at udnytte byens eksisterende parkeringspladser optimalt, og den giver kommunen et detaljeret overblik over efterspørgslen på parkering i byen. IoT åbner dermed også op for muligheden for en mere dynamisk prissætning på byens parkeringspladser, fordi man kan indrette prisstrukturen efter, hvornår der er mest rift om pladserne – og motiverer dermed også borgerne til at tage den offentlige transport i stedet for at parkere bilen i byen, når presset er størst.

#Intelligent Mobility i Atkins3 – Vejen frem er førerløse biler

Vi kender den så godt, den traditionelle infrastruktur. De hvide striber på vejen. De røde, gule og grønne lys foroven. Og den højre vigepligt. Men når bilerne via internet og GPS selv holder styr på, hvor de befinder sig, hvor de skal hen og kan styre sikkert uden om andre biler og fodgængere, må vi gentænke den måde, vi indretter vores veje og byer på. For hvis bilen i fremtiden parkerer sig selv på en p-plads uden for byen, giver andre et lift, mens du er på arbejde, eller henter dine indkøb, kan vi med fordel indrette vores byer helt anderledes end de nutidige. Vil vi opleve langt færre dagligvarebutikker og p-pladser i byrummet? Hvad skal vi med vores bycentre og byrum, når der på sigt vil være langt færre forretninger? Bliver byerne mindre belastede af støj og forurening, hvis køretøjerne fremadrettet bliver elektriske? Og hvordan vil det påvirke urbaniseringen?

Når kommuner og private bygherre planlægger byudvidelser og omlægninger, er IoT og den hastige teknologiske udvikling ikke til at komme uden om. For det handler ikke blot om at kunne spore sin bil på parkeringspladsen, men om hele den måde, vi indretter vores samfund på.

#4 – Registrering af personbevægelse

Selvom mange associerer overvågning med en tryghedsskabende og opklarende indsats, tilbyder brugen af kamera- eller sensorovervågning også spændende muligheder for eksempelvis forbedring af bymiljøet. Ved at følge borgernes bevægelsesmønstre kan du effektivt dokumentere og besvare spørgsmål, som ellers ville kræve omfattende undersøgelser. Hvor stor er interessen for byens parker? Hvor mange borgere besøger kommunens attraktioner? Hvor gode er vores indbyggere til at rydde op efter sig selv? Hvilke tendenser ser vi i den danske befolkning, når de bevæger sig fra sted til sted?

I Barcelona benytter de for eksempel infrarøde, anonymiserende kameraer til at følge, hvordan personer flytter sig rundt i byen. I fremtidens Danmark kan vi forestille os sensorer, der blandt andet hjælper kommuner med at justere behovet for tømning af affaldscontainere og observere interessen for byens særlige begivenheder. Måske overvågning endda kan have en præventiv effekt på borgers affaldssortering og reducere kommunens arbejdsbyrde, så de kan fokusere på de opgaver, hvor der mangles ekstra hænder? Overvågning åbner op for et hav af muligheder – og kommunernes mulighed for at analysere og dermed forbedre bylivet er bare en af dem.

Hvis du vil vide mere om, hvordan IoT kan skabe værdi for jeres kommune, så kontakt afdelingschef for GIS og IT i Atkins, Johan Hartnack: 5251 9357, johan.hartnack@atkinsglobal.com

Afdelingschef for GIS og IT i Atkins, Johan Hartnack.
Afdelingschef for GIS og IT i Atkins, Johan Hartnack.
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok