Menu
Øresundsmotorvejen

Første skridt i udvidelsen af Øresundsmotorvejen

Den 9. juli 2020

Øresundsmotorvejen står over for en undersøgelse af mulighederne for en udvidelse, som vil kunne afhjælpe trængslen og øge trafiksikkerheden på den stærkt trafikerede motorvej. A/S Øresund har valgt Atkins med Sweco som underrådgiver til at løse rådgiveropgaven; i første omgang i form af en forundersøgelse, som vil være beslutningsgrundlag og efterfølgende kan udvides med et mere detaljeret projekt.

 

Øresundsmotorvejen strækker sig over knap 10 km fra Amagermotorvejen ind under Centrumforbindelsen, forbi Ørestad, Tårnby og Lufthavnen til Øresundsbroen. Den mest belastede strækning på Øresundsmotorvejen er den vestligste del med afgreningerne mod Amagermotorvejen og København C, hvor næsten 100.000 bilister dagligt benytter motorvejen.

”Der er tale om en af hovedstadens helt vitale færdselsårer, som forbinder Øresundsbroen og Lufthavnen med København og resten af landet. I Atkins glæder vi os meget over at kunne bidrage til at løfte de trafikale forhold på denne vigtige strækning. Ud over vores lokale kompetencer inden for bl.a. projektledelse, planlægning, miljø og 3D-vejprojektering inddrager vi kolleger fra udlandet, som tilfører internationale erfaringer fra lignende vejprojekter,” siger Eli Skop, direktør for Business Development i Atkins.

Undersøgelsen vil afdække, hvordan Øresundsmotorvejen vil kunne udvides med ét ekstra spor i hver retning. Herunder bl.a. hvordan man vil kunne udvide fem til-/afkørselsanlæg.

Rådgiverteamet skal levere en detaljeret plan for udførelsen af motorvejsudvidelsen. Opgaven omfatter bl.a. forslag til trafikale forbedringer og afklaring omkring konsekvenser af de enkelte løsninger, ligesom der skal udarbejdes et forprojekt, hvori de tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser detaljeres.

”I Sweco er vi stolte over at være en del af et stort projekt som Øresundsmotorvejen. Et projekt, hvor vi bringer vores spidskompetencer inden for særligt vejprojektering, trafikplanlægning og miljøhåndtering i spil. Det opfylder samtidig vores medarbejderes ønske om at være med til at forme fremtidens infrastruktur i København. Samarbejdet med Atkins ser vi meget frem til, og vores fælles kompetencer inden for store multidisciplinære projekter vil helt sikkert komme Øresund A/S til gode,” siger Jimmy Bloch Sørensen, der er afdelingschef for Roads i Sweco.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok