Menu
Atkins Miljø og klima

Første skridt til vådområde ved Fensholt

Vådområde Atkins

Hvordan er udsigterne for et vådområde ved Fensholt nær Norsminde Fjord? Lige nu gennemfører vi tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelser, som skal klarlægge mulighederne.

 

Atkins er i fuld gang med den tekniske forundersøgelse til et vådområdeprojekt ved Fensholt langs Stampmølle Bæk i oplandet til Norsminde Fjord. Det foreløbige skitseprojekt omfatter ekstensivering af landbrugsdriften, genåbning og/eller genslyngning af delstrækninger af Stampmølle Bæk og afbrydning af dræn i udkanten af projektområdet for at skabe overrislings med drænvand. Disse tiltag skal fjerne den kvælstof, der tilføres projektområdet fra vandløbsoplandet og det direkte opland.

I forbindelse med den tekniske forundersøgelse har vi taget jordprøver i området, der er analyseret for fosfor. Yderligere er terræn, tekniske anlæg og dræn indmålt med GPS, og der er foretaget en fuld vandløbsopmåling af Stampmølle Bæk. Ud fra vandløbsopmålingen og karakteristiske vandføringer og afstrømninger er de nuværende hydrologiske forhold beskrevet og vurderet. Vi har opsat en vandløbsmodel i VASP, der kan beskrive projektforslagets påvirkninger på de hydrologiske forhold i området.

I den ejendomsmæssige forundersøgelse skal Atkins præsentere det foreløbige projektforslag for de berørte lodsejere i området og de forskellige kompensationsmuligheder der findes inden for vådområdeordningen. Den ejendomsmæssige forundersøgelse skal ud fra samtalerne klarlægge lodsejeropbakningen til projektet og deres kompensationsønsker, såfremt de er positive over for vådområdeprojektet ved Fensholt.

 


Atkins tilbyder rådgivning inden for:

 

 • Vådområder
 • Lavbundsprojekter
 • Vandløbsrestaurering
 • Okker
 • Vandløbsopmåling
 • Vandløbsregulativer
 • Myndighedsarbejde
 • Omklassificering af vandløb
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 •  VVM
 • Klimatilpasning
 • Hydrologiprojekter.

 


 Rasmus Bang, Atkins

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du vil vide mere om etablering af vådområder, er du velkommen til at kontakte gruppeleder, Miljø & Klima, Rasmus Bang, 52 51 98 54, rasmus.bang@atkinsglobal.com

Hent folder om Atkins rådgivning til landets kommuner

Hent nyhedsbrev om Atkins’ klima og miljø- rådgivning

Læs mere om Atkins’ miljørådgivning

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok