Fremtidens kollektive transportmiddel i de danske byer

Letbaner vinder frem over det meste af Europa som et alternativ til bus og tog – i Danmark alene er tre nye letbaner på vej. Relativt lave anlægsudgifter, høj komfort, … Continue reading Fremtidens kollektive transportmiddel i de danske byer