Menu
Intelligent mobility, SNC-Lavalin Atkins

MaaS er meget mere end en app

For mange er Mobility-as-a-Service (MaaS) lig med en ny, praktisk app, der har forskellige transporttilbud, betaling og rejseplanlægning under ét. Men MaaS er meget mere end det, viser to britiske forsøg, som SNC-Lavalin Atkins har gennemført i Storbritannien.

 

Begrebet MaaS er her, dér og alle vegne, og i Danmark har transportministeren netop lanceret et MaaS-udspil. Ofte er der en forståelse af MaaS som ”blot” en avanceret trafik-app – en slags udvidet version af Rejseplanen. Maas er imidlertid langt mere end det, siger Ute Stemmann, gruppeleder i Transport, Environment & Design hos SNC-Lavalin Atkins.

Hun refererer til to forsøg, som Atkins koncernen har gennemført i Storbritannien (se boks), og som viser, at en velfungerende app kun er en lille del af, hvad der skal til for at få succes med MaaS.

”Vores to dybdegående britiske forsøg viser, at blot det at levere en smart app ikke i sig selv medvirker til, at folk skifter transportmiddel og fx dropper bilen. Helt banalt er det fx en stor barriere, at brugerne af offentlig transport stadig er afhængige af en trafikal tidsplan. Endvidere viser forsøgene, at den største udfordring for at gøre MaaS til virkelighed er at udvikle de kommercielle og finansielle aftaler, der er nødvendige for at kunne integrere forskellige transportformer i en MaaS-løsning, hvor mange forskellige parter spiller en rolle. Appen er altså kun toppen af isbjerget.”

Prisen skal sidde lige i skabet

En anden konklusion fra forsøgene er, at det er vitalt, at enhver MaaS-platform udformes med nøje fokus på brugeren. Ute Stemmann siger:

”Den gode brugeroplevelse er altafgørende, herunder at man får lavet prisstrategien rigtig fra start. Planlæggerne skal forstå indgående, hvad brugerne vil have, og hvordan de vil have det. Derfor er det vigtigt at gennemføre tests af MaaS-løsninger i form af mindre pilotprojekter, som man så videreudvikler og tester igen.”

Skel mellem offentlig og privat transport sløres

For myndighederne har MaaS stor betydning. På den ene side giver det potentiale til at skabe et mere fleksibelt, optimeret og omkostningseffektivt transportsystem med fordele som mindre trængsel, forbedret luftkvalitet og økonomiske gevinster.

På den anden side kan det rykke markant ved opfattelsen af det offentliges rolle på transportområdet. For når alle transportmuligheder bliver integreret i én og samme app, sløres skellet mellem offentlig og privat transport. Her er det centralt for både lokale og centrale myndigheder at være klar på deres rolle i at sørge for en god infrastruktur. Ute Stemmann siger:

”Det er fortsat det offentlige, der har ansvar for en infrastruktur til transport – uanset MaaS eller ej. Ud over gode veje, jernbaner og stationer skal de sørge for, at den digitale infrastruktur følger med og fremmer et varieret tilbud af mobilitetstjenester til borgerne. Her er det stadig afgørende, at man som kommune investerer, så man får mest muligt for pengene og gør det muligt og let for alle – unge som gamle – at komme rundt.” Hun fortsætter:

”Er svaret på en konkret trafikal udfordring fx en letbane, en selvkørende bus eller noget helt andet? Det kan være meget vanskeligt for den enkelte kommune eller anden myndighed at overskue økonomi, udfordringer og konsekvenser, og det kræver grundige strategiske analyser og forstudier – og i stigende grad i dag hvor der kommer nye teknologier som førerløse køretøjer, og letbaner er blevet mere udbredte.”

Holistisk tankegang nødvendig for god MaaS

Ute Stemmann, der er specialist i at gennemføre analyser og forstudier til transportplanlægning for bl.a. kommunerne, understreger, at en holistisk tilgang er nødvendig for trafikplanlægningen generelt og for planerne om MaaS.

”Hvis man fx nedlægger en busrute, hvad er konsekvenserne så i bred forstand? Både i forhold til økonomi og trafikafvikling. Vil det øge trængslen på grund af flere biler? Vil det bringe landsbyer i fare for at blive affolket? Og hvad betyder det så for en MaaS-løsning? Et andet eksempel er, om en beslutning om ny vejstrækning eller letbane giver problemer andre steder i transportsystemet, og om der så dér skal supplerende løsninger til for, at målet om mobilitet som en serviceydelse kan opfyldes; det er nogle af de spørgsmål, der skal besvares, for at man i dag kan træffe bæredygtige beslutninger om transport,” slutter Ute Stemmann.

Ute Stemmann, gruppeleder i Transport, Environment & Design, SNC-Lavalin Atkins

Ute Stemmann, gruppeleder i Transport, Environment & Design, SNC-Lavalin Atkins


Om de britiske forsøg

De to britiske forsøg er nogle af de første egentlige MaaS casestudier i verden indtil videre. Resultaterne blev præsenteret på ITS World Congress i København i september 2018.

Det ene forsøg var et PoC (Proof of Concept) forskningsprojekt, der fandt sted i starten af 2018 for Transport for Greater Manchester (TfGM). En gruppe af 40 frivillige deltagere fik tilbudt en MaaS-service, der var skræddersyet til Manchester. Brugerne fik en multi-modal løsning (dvs. brug af flere forskellige typer af transportmidler), personlig rejseplanlægningstjeneste, live rejseopdateringer, omdirigering og én samlet integreret rejsebillet.

Det andet forsøg kaldet Zume blev gennemført af SNC-Lavalin Atkins i byen Cambridge to uger i 2016. Her fik 10 deltagere first/last-mile transport til og fra bussen. Dette forsøg blev udført for at teste forbrugernes efterspørgsel efter en kommerciel first/last-mile MaaS-løsning designet til at passe ind lokalt.

Læs artikel på engelsk om forsøget i Cambridge 


Hvad er MaaS?

Mobility-as-a-Service (MaaS) er betegnelsen for integrerede trafikløsninger, der samler forskellige transportformer og services via digital infrastruktur – fx i en app. Her kan, ud over bus, tog og metro, indgå fx delebiler, cykler, taxaer, samkørsel og flextransport. Målet med Maas er, at forbrugeren blot køber en rejse fra a til b, og at det så er opgaven for udbyderen af transportløsningen at sikre, at forbrugeren kommer frem på den bedst mulige måde og til den bedst mulige pris.

Læs mere om vores idéer og arbejde med Intelligent Mobility

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok