Menu
Jerne Station, Atkins

Nu åbner Jerne Station

Tillykke til alle naboerne til Esbjergområdets nye lokalstation – Jerne Station. Den 13. december 2020 åbner stationen for trafik.

 

Jerne Station er en ny lokalstation på Esbjerg Nærbane, der kører mellem Esbjerg, Bramming og Lunderskov, og vil forbedre transportforbindelsen til Jernes uddannelsesinstitutioner. Stationen er placeret i et boligområde – ved Skolebakken – på en banedæmning med adgang fra en vej, der krydser under banen og en ny stationsforplads, som etableres af Esbjerg Kommune.

Som rådgiver for Banedanmark har Atkins projektereret den nye station. For ikke at påvirke banedæmningens bæreevne er selve perronerne etableret som selvbærende betonkonstruktioner på pæle. I tilknytning til perronerne er der etableret opholdsarealer omkranset af stålspunsvægge. Her er der venterum, billetautomater, informationsskærme mv. Ligeledes er der etableret trapper og elevatorer fra gadeniveau op til perronerne.

 

Atkins’ rådgivning på projektet inkluderer:

 • Komplet stærkstrømsanlæg, inkl. føringsveje
 • Sporarbejder, inkl. sporjusteringsarbejde
 • Komplet funderingsarbejde, inkl. geoteknik
 • Komplet CSM-håndtering fra startprojektering til udførelse og ibrugtagning
 • Komplet arbejdsmiljøhåndtering
 • Stationsaptering
 • Komplet BPU-anlæg
 • Belægning
 • Beplantning
 • Terrænbearbejdning
 • Arealerhvervelse og håndterings af lodsejere
 • Projektering af rækværker, indbliksskærme og andre specialløsninger
 • Håndtering af bygherreleverancer
 • Trapper
 • Elevatorer
 • Skiltning
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok