Menu
Vådområder

Nu står vi endnu stærkere på vandområdet

Nu står vi endnu stærkere på vandområdetFra årsskiftet har Atkins samlet sine kræfter inden for afløb, afvanding, klima og recipienter i et nyt og større team, som nu tæller 13 eksperter og dækker hele landet. Det har styrket det faglige miljø og skabt synergi mellem de kompetencer, som det kræver at håndtere hele vandkredsløbet.

 

I Atkins arbejder vi med vand på mange fronter; projekterer afvanding på store baneprojekter, vejafvanding til små og store vejprojekter, LAR-løsninger til byudviklingsprojekter, kloak og vejvand i forbindelse med byggemodninger, løsninger til forsyningsselskaber, klimatilpasning samt vandløbsprojekter. Vores vand-team arbejder tæt sammen med vores mere end 2.000 vand- og afløbseksperter i bl.a. UK og Skandinavien.

”Der er et naturligt overlap mellem faglighederne, når vi arbejder med vand, og mange af de værktøjer, vi anvender i afvandingsprojekterne – uanset om det er vej-, baneprojekter eller klimatilpasning – er det samme. At teamet nu er sammensat med flere kompetencer betyder, at vi nu kan håndtere flere og større projekter, og allerede efter den første måned med det nye team, kan jeg se, at vi står stærkere sammen,” siger Rasmus Bang, som er leder for Vand- og afvandingsgruppen i Atkins.

I 2018 er to yderligere kolleger kommet med på holdet: Rikard Birk Larsen, der er ansat som seniorprojektleder. Han har over 10 års erfaring med afvanding og særligt vejafvanding. Christian Bech Jensen er nyuddannet diplomingeniør med speciale i Urban Water.

“Vi oplever, at der fra myndighedernes side er et øget fokus på udledninger til recipienten. Der kan ikke arbejdes med afvanding fra bane og vej, uden at man medtænker recipienten og de krav, der er til vandmiljøet. Derfor er det en stor styrke, at vores ingeniører og vandløbsbiologer nu sidder side om side og kan tænke i helhedsorienterede og langsigtede løsninger til gavn for kunderne og miljøet.

På denne måde har vi også bedre mulighed for at fremhæve de mulige gevinster, der kan være for kunderne og miljøet ved forskellige løsningerne til vandhåndtering – noget vi ser en stigende efterspørgsel på,” siger Rasmus Bang.

Vil du vide mere om Atkins’ arbejde inden for vand og afvanding

Kontakt: Gruppeleder Rasmus Bang, 5251 9854, E-mail: rasmus.bang@atkinsglobal.com eller

seniorrådgiver, Mads Peter Ginnerup, 5251 9812, E-mail: mads.ginnerup@atkinsglobal.com

Læs mere:

Park og skybrudssikring i Scandiagade

Atkins internationale projekter på vandområdet

Sådan kommer din kommune bedst fra start med genopretning af vådområder

Rådgivning  til kommunen, hent folder

Rasmus Bang, Atkins
Gruppeleder for Vand- og afvanding i Atkins, Rasmus Bang, Atkins
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok