Menu
Atkins Miljø og klima

Nyt lavbundsprojekt på vej

Lavbundsprojekt, Atkins
Naturstyrelsens første lavbundsprojekt skal realiseres, og Atkins er med som rådgiver. Projektet skal reducere landbrugets udledning af drivhusgasser og forbedre naturens tilstand ved at udtage kulstofrige lavbundsjorde til ekstensiveret landbrugsdrift.

 

Forud for realisering af Naturstyrelsens lavbundsprojekt ved Runkenbjerg i Vejle ådal har Atkins bistået med udarbejdelse af en detailrapport, til udspecificering af tiltag til genskabelse af naturlig hydrologi inden for projektområdet. Desuden bistår Atkins kunden gennem udbudsprocessen og udfører byggeledelse og fagtilsyn under realiseringen.

Formålet med lavbundsprojektet er at reducere landbrugets udledning af drivhusgasser samt at genskabe eller forbedre naturens tilstand ved at udtage kulstofrige lavbundsjorde til ekstensiveret landbrugsdrift. Ekstensiveringen vil desuden medføre en reduktion i udledningen af næringsstoffer til vandmiljøet og på den måde bidrage til målopfyldelse for disse.

Under de nuværende forhold er arealerne inden for projektområdet ved Runkenbjerg domineret af detaildrænede jorde i omrdrift. Ved gennemførelse af de projekterede tiltag tages arealerne ud af omdrift, og dræn og drænbrønde sløjfes, hvormed der genskabes naturlige hydrologiske forhold i området.

Licitationen er afsluttet, og der er indgået aftale med den vindende entreprenør, således at anlægsarbejdet kan påbegyndes i starten af august. Atkins vil under anlægsperioden fungere som bindeled mellem projektejer og entreprenør samt sikre at projektet gennemføres og afsluttes i henhold til det udbudte materiale.


Atkins tilbyder rådgivning inden for:

 • Vådområder
 • Lavbundsprojekter
 • Vandløbsrestaurering
 • Okker
 • Vandløbsopmåling
 • Vandløbsregulativer
 • Myndighedsarbejde
 • Omklassificering af vandløb
 • Byggeledelse og fagtilsyn
 • VVM
 • Klimatilpasning
 • Hydrologiprojekter.

Rasmus Bang, Atkins Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Hvis du vil vide mere om etablering af vådområder, er du velkommen til at kontakte gruppeleder, Miljø & Klima, Rasmus Bang, 52 51 98 54, rasmus.bang@atkinsglobal.com

Hent folder om Atkins rådgivning til landets kommuner

Hent nyhedsbrev om Atkins’ klima og miljø- rådgivning

Læs mere om Atkins’ miljørådgivning

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok