Menu
Vådområder

Sådan kommer din kommune bedst fra start med genopretning af vådområder

Rasmus Bang Kommuner, der ønsker at søge tilskud til at genoprette vådområder, kan opnå store fordele ved at screene områderne meget tidligt i forløbet. En større indsigt i områderne giver nemlig mulighed for at fokusere indsatsen på de bedste områder og medfører dermed en langt bedre udbudsproces.

 

3. marts åbnede Miljøstyrelsen op for næste ansøgningsrunde til kommunale vådområdeprojekter, der skal reducere tilførsel af kvælstof og fosfor til fjorde og søer. Målet med puljen er at genoprette cirka 13.000 hektar nye vådområder, der årligt vil kunne fjerne 1.200 tons kvælstof og fire tons fosfor.

– Kvælstof og fosfor udgør alvorlige problemer for vandkvaliteten i fjorde og søer, men ved at genoprette vådområder og søer er det faktisk muligt at sætte gang i naturens egen vandrensning. Det forklarer Rasmus Bang, gruppeleder i Transport, Environment & Design i Atkins.

Undgå kommunalt ressourcespild med tidlig screening

Rasmus Bang forventer, at mange kommuner vil gå i gang med at identificere lavbundsområder til genopretningsprojekter, men minder på samme tid om, at ikke alle områder er lige velegnede til vådområdeordningerne. Ved at få screenet områderne tidligt i forløbet, kan kommunerne prioritere deres indsats og spare ressourcer på den lange bane.

– Mange kommuner er opmærksomme på de planmæssige udfordringer, der kan diskvalificere et potentielt vådområde, men de mere tekniske udfordringer er ofte ikke med i de indledende screeninger. Ved tidligt i processen at inddrage en geotekniker, en konstruktionsingeniør, en biolog eller en anden rådgiver med de nødvendige tekniske kompetencer, kan mange områder sorteres fra, og energien kan bruges på de bedste områder, forklarer Rasmus Bang. Han har set flere eksempler på, at for eksempel broer eller vindmøller stopper projekter. Han påpeger desuden, at områdernes potentielle kvælstofreduktion også kan kvantificeres bedre i en screening, hvilket kan være afgørende, da kravet om en på 90 kg N/ha/år er ultimativt.

Kommunal selvfinansiering kan betale sig

I det nuværende ansøgningssystem er det ikke muligt at søge tilskud til de tidlige screeninger, men kommunen kan vælge selv at stå for finansieringen. Det kan ofte betale sig, fordi kommunen kan frasortere de mindst egnede områder tidligt i processen og dermed undgå at igangsætte relativt tunge tekniske forundersøgelse på et tyndt grundlag.

– Jeg anbefaler, at kommunerne prioriterer screeninger, inden de tekniske undersøgelser udbydes, fordi screeninger kan være med til at sikre, at kommunen bruger sine ressourcer på de rigtige områder. Samtidig kan kommunen udnytte den dybere viden om områderne til at udarbejde mere specifikke udbud, der beskriver alle de nødvendige tekniske ydelser som for eksempel geotekniske boringer, fritgravning af dræn eller monitering af grundvandsstand, uddyber Rasmus Bang.

 

Kom godt i gang

Kom godt i gang med vådområdeprocessen. Book et uforpligtende møde med Atkins om screeninger og tekniske forundersøgelser.  Kontakt Rasmus Bang

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok