Menu
Trafiksikkerhed

Sikkerheden på motorvejene bliver markant forbedret i de kommende år

En ny rapport fra SNC-Lavalin Atkins udarbejdet for det engelske transportministerium har set på, hvordan antallet af alvorlige trafikulykker forventes at udvikle sig i fremtiden. Over de næste 20-50 år vil der dels komme flere selvkørende biler, der kommunikerer med hinanden, dels blive implementeret stadigt flere støttefunktioner i biler på vejene. Tendensen er den samme i Danmark over de kommende år.

 
Rapporten analyserer, hvorfor uheld opstår, og hvad der skal til for, at de ikke opstår.

”Op mod 90% af alle uheld opstår, fordi føreren af bilen laver en fejl. Typisk fordi føreren af bilen mister koncentrationen eller ikke orienterer sig, som man skal. De alvorligste ulykker sker ved vognbaneskift, hvor man overser en medtrafikant. Hvis vi kan fjerne årsagen til disse menneskelige fejl, kan vi reducere antallet af uheld betragteligt,” siger Anders Malmby, seniorprojektleder hos SNC-Lavalin Atkins.

Føreren skal stadig være årvågen

Graden af, hvor selvkørende en bil er, inddeles i forskellige levels fra 0-5. Level 0 er en bil uden støttesystemer, hvor det kun er føreren, der styrer bilen. Den dag i fremtiden, hvor alle biler er automatiske, kommunikerer med de øvrige biler på vejene og kører selv, betegnes som level 5.

I dag skønner Anders Malmby, at vi er et sted mellem level 1 og level 2, fordi der allerede er forholdsvis meget automatik i en del biler, der forhindrer alvorlige uheld, men hvor der stadig kræves, at der er en fører, der kan gribe ind, hvis der er behov for det.

Automatiske støttesystemer er for eksempel automatisk nødopbremsning ved for tæt kørsel, alarm ved vognbaneskift og andre alarmer, der går i gang, hvis der befinder sig køretøjer i den blinde vinkel.

”Hvis man forestillede sig, at alle biler på vejene var udstyret med og udnyttede alle de støttefunktioner, der er udviklet i dag, kunne vi skære 35-50% af alle uheld væk. Det omfang forventer vi at nå i 2037. Hvis vi skal helt derhen, hvor vi kan udrydde tilnærmelsesvis alle uheld, skal bilerne kunne tale sammen digitalt, og vejens udstyr skal kunne kommunikere med bilerne,” fastslår Anders Malmby.

Allerede nu viser tallene fra England dog, at der sker færre ulykker, og at særligt ulykker med dødelig udgang falder. Denne tendens ser vi også i Danmark, som Vejdirektoratet har dokumenteret i deres seneste årsrapport om trafikulykker, Trafikulykker for året 2017. Vejdirektoratet begrunder faldet med ’bedre indretning af vejene og mere moderne biler’, hvilket bl.a. inkluderer støttesystemer.

Der er dog ikke kun færdselsulykker, der reduceres, efterhånden som bilerne bliver mere og mere automatiske. Trængslen på vejene falder, og miljøbelastningen bliver væsentligt mindre, jo mere bilerne begynder automatisk at reagere på sin omverden.

Testforsøg med førerløse køretøjer

I Danmark er det muligt at få en tilladelse fra Vejdirektoratet til at lave testforsøg med selvkørende køretøjer. I SNC-Lavalin Atkins kan vores gruppe for intelligent mobility hjælpe med at vurdere sikkerheden ved disse forsøg som sikkerhedsrevisor eller uafhængig assessor inden ansøgning sendes til Vejdirektoratet, ligesom vi kan udarbejde de relevante risikoanalyser. Det er nogle af de skridt, der skal til for at nå frem til den førerløse fremtid.

 

Seniorprojektleder hos SNC-Lavalin Atkins, Anders Malmby

Vil du vide mere, kan du kontakte seniorprojektleder hos SNC-Lavalin Atkins, Anders Malmby: 52 51 90 96, anders.malmby@atkinsglobal.com

Læs mere om Intelligent Mobility

Læs også vores nyhedsbrev. Tilmeld dig her

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok