Menu
BlaaLilla2016

Snart strøm på Danmarks første letbane

Aarhus Letbane18.11.2016

3000 master bliver i disse dage rejst i Aarhus. Det vidner om at byen meget snart får Danmarks første moderne letbane. Og arbejdet skrider hurtigt frem. For banen skal være klar til at transportere de første passagerer i første halvår af 2017, samme år Aarhus er europæisk kulturhovedstad.

 

Første etape af Danmarks første moderne letbane bliver 112 km lang – fra Grenaa i nord til Odder i Syd. De to eksisterende baner Grenaabanen og Odderbanen blive forbundet af en ny 12 km dobbeltsporet bane gennem Aarhus Midtby. Hele strækningen skal elektrificeres, og det er bl.a. i denne forbindelse, at Atkins bidrager til projektet.

For Aarhus Letbane leverer Atkins projektledelse, gennemgang af det projekterede køreledningsanlæg og omformerstationer samt fagtilsyn. Banen får et kørestrømssystem, der er standard for letbaner. Det kører på 750 V jævnstrøm. Udfordringen er, at letbanen strækker sig over en meget stor afstand. Derfor har det fra entreprenørens side krævet en portion kreativitet at sikre, at køreledningsanlægget kan overføre den elektriske effekt, og antallet af omformerstationer bliver i alt 29.

Det fortæller gruppeleder hos Elkraft i Atkins, Jens Pedersen, der nu er udlånt til Aarhus Letbane I/S som projektleder for elektrificeringen af banen.Jens Pedersen Atkins

”I øjeblikket gennemfører vi tests af køreledningsanlægget. Allerede på fabrikken afprøver vi de funktionaliteter, som kan testes på afstand. Derefter gennemfører vi tests af anlægget ude på strækningen, ” fortæller Jens Pedersen.

Han løser opgaverne i tæt samarbejde med entreprenørkonsortiet ASAL, som består af Ansaldo STS, GCF og Stadler samt Aarhus Letbane og koordinerer med projektets forskellige interessenter såsom kommunen og forsyningsselskaber, private lodsejere og Banedanmark, som ejer Grenaabanen.

Herudover bidrager en lang række forskellige specialister fra Atkins med teknisk viden inden for bl.a. omformerstationer, fundament til omformerstationer, SCADA, fundament til selve køreledningsanlægget, landmåling og ekspropriation samt sikringsteknik i forbindelse med 3. partskontrol af projektering af tændsteder for overkørsler og skitseprojekt til en yderligere krydsningsstation.

Æstetik er en væsentlig faktor

En ny bane gennem en by vil uundgåeligt komme til at dominere bybilledet. Så æstetik, funktionalitet og teknik skal gå op i en højere enhed.Aarhus Letbane

”Anlægget skal fremstå på en pæn måde. Det er helt klart et succeskriterium, når man bygger en letbane gennem en by. Som tekniker kan jeg komme med indspil om, hvad der kan lade sig gøre – fx når vi anbefaler mastetyper. Men jeg har også en holdning til det æstetiske. Fx forslog jeg arkitekten at placere en topplade på masterne – ikke fordi der er tekniske argumenter for det – men fordi det ganske enkelt ville se bedre ud i bybilledet, ” fortæller Jens Pedersen.

Når Aarhus Letbane kører på skinner til sommer, bliver det med to forskellige togtyper: Variobahn, som er særligt velegnet til myldretid og mange stop (se billedet til højre), og Tango, der er et større, hurtigere og mere komfortabelt tog at rejse med på de lange strækninger. Begge togtyper bliver produceret af Stadler.

 

Aarhus Letbane

 

De 2 lyseblå containere er tilsammen ét stk. omformerstation (28 ud af 29 bliver opført på denne måde). Der bliver placeret et gitterværk hen over begge containere, så der dannes et samlet hele, og de på den måde fremstår mere diskrete. Foran i billedet kan sporet ses mellem vejens to baner.

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok