Menu
Tak for godt samarbejde

Tak til alle for godt samarbejde i 2020

December 2020

En stor tak til alle vores kunder og samarbejdspartnere for et fantastisk samarbejde i et på mange måder usædvanligt år.

 

Nu hvor 2020 snart lukker og slukker, ser vi tilbage på et år, der efter omstændighederne er gået ganske godt i Atkins. Årsagen skal først og fremmest findes i en store vilje til samarbejde og fleksibilitet blandt kunder, kolleger og samarbejdspartnere, så nye arbejdsformer ikke har stået i vejen for fremdrift og kvalitet. Det er vi meget taknemmelige for.

Infrastruktur der styrker sammenhængskraften

I Atkins er vores formål at udvikle intelligente og bæredygtige infrastrukturløsninger, der skaber sammenhængskraft i vores samfund. Blandt årets mange spændende projekter kan vi nævne jernbanerådgivning på Femern-forbindelsen, som er klar til togpassagerer i 2029, opgradering af Vejdirektoratets Trafikkort, rådgivning af DSB om køb af de nye el-lokomotiver og vogne, de første stadier til en udvidelse af Øresundsmotorvejen, klimasikring af og ringvej syd om Horsens, Danmarks første digital havplan og meget mere. Nedenfor kan du læse lidt mere om et udvalg af vores aktuelle projekter.

Fremtiden handler om bæredygtighed og grøn omstilling

I disse år står kloden over for mange udfordringer, ikke mindst pga. overforbrug af jordens ressourcer og klimaforandringerne, som vi nu kan se resultaterne af, med bl.a. stigende vandstand og stormflod, der truer vores byer. Derfor har vi valgt at sætte bæredygtighed i centrum af vores forretningsstrategi. I særdeleshed hensynet til klima og miljø vil fylde stadigt mere i vores forretning og rådgivning i året, der kommer.

Et initiativ, der er værd at holde øje med, hvis man interesserer sig for nytænkning inden for grøn transport, er CrowdShip. Over efteråret kørte forsøget i Hovedstadsområdet og Nordjylland, hvor kollektivrejsende tog en e-handelspakke med på en allerede planlagt tur mod en kontant belønning for indsatsen. Tanken er at flytte en del af pakketransporten over til pendlere for at reducere udledning og trængsel fra pakkebiler i indre byområder. CrowdShip indgår i et erhvervsforskningsprojekt imellem Atkins Danmark og DTU. Læs mere om CrowdShip

Går til 2021 med stor optimisme

Vores kerneværdier er sikkerhed, innovation, integritet og samarbejde. Og netop samarbejde er, hvad vi særligt vil huske året for, ligesom vi også er meget stolte af den positive feedback, vi har fået fra vores kunder i 2020. Årets kundetilfredshedsundersøgelse viser, at tilfredsheden er steget fra et allerede højt niveau i 2019. Derfor tager vi hul på 2021 med stor optimisme. Vi glæder os til at fortsætte verdens bedste arbejde med at skabe bæredygtig og intelligent infrastruktur.

Rigtig glædelig jul og godt nytår til alle.

 

Her er et udpluk af de spændende projekter, som har engageret os i 2020

 

Femern-forbindelsen
Femern Bælt, baneteknisk bygherrerådgivning  
Med den kommende tunnelforbindelse under Femern Bælt kan de togrejsende se frem til en rejsetid fra Rødbyhavn til Puttgarden på bare 7 minutter. Atkins er bygherrerådgiver for Femern A/S.

 

Udvidelse af Øresundsmotorvejen
Udvidelse af Øresundsmotorvejen  
Øresundsmotorvejen står over for en undersøgelse af mulighederne for en udvidelse, som vil kunne afhjælpe trængslen og øge trafiksikkerheden på den stærkt trafikerede motorvej. Atkins bidrager som rådgiver for A/S Øresund.

 

El-lokomotiv ved Hovedbanen
Nye el-lokomotiver og vogne  
Fremtidens Tog er navnet på DSBs omfattende program for anskaffelse af tog, vogne og el-tog. Som en del af Fremtidens Tog har Atkins været rådgiver for DSB i hele processen omkring købet af de nye el-lokomotiver, som skal trække DSBs dobbeltdækkervogne og nye vognsæt.

 

Ny havplan for Danmark
Den Digitale Havplan
Søfartsstyrelsen er i gang med at etablere Danmarks første havplan, som skal udgøre grundlaget for koordinering af de mange forskellige anvendelser af havarealerne omkring Danmark. Atkins hjælper med at udvikle og implementere havplanen sammen med Søfartsstyrelsen.

 

Haderup Omfartsvej
Haderup Omfartsvej
Oktober 2020 åbnede Haderup Omfartsvej. Omfartsvejen sikrer langt mindre trafik igennem Haderup by og giver områdets trafikanter en kortere og hurtigere vej mellem Skive og Herning. For Vejdirektoratet har Atkins bl.a. detailprojektet de to vejbroer ved Viborgvej og Hedevej samt landskabsbroen over Røjbæk Ådal.

 

Rammeaftale om landmåling for Banedanmark
Landmåling på Banedanmarks strækninger
I september tildelte Banedanmark Atkins en ny rammeaftale på landmålingsydelser. Den giver Atkins en vigtig rolle i at sikre, at Banedanmark får et grundlag af høj kvalitet til planlægning og projektering af fremtidens jernbane.

 

Crowdsourcing-forsøg med pakkelevering i offentlig transport
Crowdsourcing-forsøg med pakkelevering i offentlig transport
Hvordan kan vi gentænke måden, vi i dag transporterer vores pakker? Hovedformålet med CrowdShip er at vurdere potentialet og mulighederne for at gøre brug af eksisterende kapacitet i passagertransport til pakkelevering.

 

Jerne Station, Atkins
Jerne Station
Jerne Station er en ny lokalstation på Esbjerg Nærbane, der kører mellem Esbjerg, Bramming og Lunderskov, og vil forbedre transportforbindelsen til Jernes uddannelsesinstitutioner. Som rådgiver for Banedanmark har Atkins projektereret den nye station.
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok