Menu
Sikker skolevej

Trafikkaos ved skoler kan mindskes

Der er dagligt kaos foran mange skoler, når biler, cyklister og gående alle skal frem til skolen inden for ganske kort tid. Det er imidlertid muligt med relativt få justeringer at opnå væsentlig større tryghed ved langt de fleste skoler.

 

Klokken er ti minutter i otte, og der ringes snart ind til første time. Fortravlede forældre i biler forsøger at parkere, nogle bakker, andre kører frem, en enkelt dytter. Børn på cykler ringer med ringeklokken og forsøger at passere, mens andre børn, nogle alene, andre med mor eller far i hånden, går med travle skridt på vej til endnu en skoledag.

Sådan er starten på dagen for mange forældre og skolebørn. Imidlertid behøver skoletrafik ikke at være så utrygt og stressende, som den er i dag ved alt for mange skoler, siger Anders Kaas. Han arbejder med trafikplanlægning som afdelingschef for Transport, Environment and Design i Atkins Danmark. De gode løsninger er dog ofte ikke dem, de fleste umiddelbart tænker på, påpeger Anders Kaas og forklarer:

”Den oplagte tanke om mere sikker skoletrafik er at fjerne bilerne ved at gøre det ulovligt eller besværligt for dem at køre hen til skolen. Men som regel er det ikke en god løsning. Der sker ganske enkelt det, at kaos blot flytter sig, og ofte øger det bare utrygheden. Bilisterne tager omveje gennem villakvarterer og forsøger alligevel at mase sig frem, hvor det er muligt, men hvor vejene slet ikke er planlagt til myldretidstrafik”

Nytænkning åbner nye veje

Når kommuner vælger at involvere SNC-Lavalin Atkins i at gøre skoletrafik mere tryg, kan det være i forbindelse med forundersøgelser for flere skoler på én gang, hvor kommunen har brug for at få overblik og et prioriteringsværktøj. Det kan også være ved konkrete skoler, hvor første skridt er at lave en kortlægning af, hvordan trafiksituationen er i dag ved hjælp af observationer og analyse. Anders Kaas siger:

”Det er vigtigt at inddrage brugerne i at definere, hvad problemerne er og have en god dialog med de forskellige interessenter: forældre, børn, skolebestyrelse, skoleledelse, naboer og kommune. Ofte har problemet med skoletrafik allerede være drøftet mange gange i skolebestyrelsen, men man har opgivet at finde løsninger, fordi man ikke kunne få øje på mulighederne. Det er der, at vi som trafikeksperter kommer med nye øjne, nytænkning og kreative vinkler på løsninger.”

Tidsbegrænset ensretning og kiss-and-ride

Et eksempel er et projekt på Himmelev Skole i Roskilde Kommune. Her var der tidligere meget ureguleret biltrafik til skolen, og det skabte stor utryghed blandt børn og forældre. Løsningen blev ikke at omdirigere bilisterne, men derimod at gøre det lettere for dem at navigere sikkert og hensynsfuldt.

”Det var vanskeligt at få overblik over trafikken bl.a. på grund af nogle høje hække, så de er nu blevet klippet ned. Endvidere var der nogle chikaner, som havde til formål at sænke bilernes hastighed, men rent faktisk gjorde de trafikken mere uforudselig, når bilerne svingede over i den modsatte vejbane for at passere chikanerne; de er nu fjernet”, forklarer Anders Kaas og fortsætter:

”På den vej, hvor forældrene sætter deres børn af, er der blevet etableret ensretning i et begrænset tidsrum hver dag – så man kun skal holde øje med biler fra én retning. Sidst men ikke mindst er en del af P-pladserne i skolegården inddraget til en afsætningsbane, en såkaldt ”kiss-and-ride”-bane, sådan som man fx kender det fra stationer og lufthavne. Samlet set gør disse tiltag, at det nu er meget mere logisk for alle, hvordan de skal forholde sig i trafikken.”

Markant øget tryghed

Før- og efterinterview viser, at både forældre og børn i dag efter ændringerne oplever en langt tryggere trafiksituation omkring og ved Himmelev Skole. Fx på Odensevej ved skolen er andelen af adspurgte personer, der finder trafiksituationen ”meget utryg”, faldet fra 21 % til kun 1 %. Desuden er andelen, der finder situationen ”utryg”, faldet fra 39 % til 16 %.

SNC-Lavalin AtkinsHar I brug for nye idéer til skoletrafikken?


Kontakt Anders Kaas fra SNC-Lavalin Atkins, hvis jeres kommune eller skole skal i gang med at gøre skolevejene mere sikre. Vi hjælper med hele processen fra forundersøgelser til udarbejdelse af løsninger samt implementering.

Anders Kaas, afdelingschef
Tlf: 26 74 63 54
anders.h.kaas@atkinsglobal.com

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok