Menu
Vinderen af projektkonkurrencen for Naturpark Amager

Vinderen af projektkonkurrencen for Naturpark Amager

Projektets partnerskab har udvalgt Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning som vinderteam i forbindelse med konkurrencen om udviklingen af syv nye rekreative destinationer i Naturpark Amager.

 

Med de syv nye pejlemærker – tre hovedindgange på kanten til byen og fire blå støttepunkter ved vandet – får Naturpark Amager nye faciliteter for en lang række forskellige naturoplevelser og friluftsaktiviteter.

Pejlemærkerne vil være med til at understøtte en sammenhængende helhedsoplevelse af det 35 km2 store naturområde og bidrage til, at Naturpark Amager bliver langt mere kendt og besøgt – også af dem, der ikke bruger naturen og naturparken i dag.

Projektprogrammet for Naturpark Amager er støttet af Nordea-¬fonden med 55 millioner kr. og udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet med 5 millioner kr.

Sanseligt vinderforslag

Visionen bag vinderforslaget er at iscenesætte det enorme bynære naturlandskab gennem en arkitektur, der respekterer stedets naturværdier og styrker parkens muligheder for ophold, naturoplevelser, ro og fordybelse, leg og læring – for alle.

Vinderprojektet indeholder ikke blot forslag til syv nye rekreative destinationer i parken. Med udgangspunkt i Naturparkens eksisterende karakter komponeres de fremtidige samlingssteder ud fra en samlet materialepalette, et ”vokabular”, som er forslagets fundament. Vokabularet udstikker retningslinjer for, hvordan man bygger i landskabet, forholder sig til materialer, sammenspillet mellem natur og kultur, m.m.

De syv pejlemærker kan suppleres yderligere af et system af ’ledetråde’, der understreger vejen ud og rundt i landskabet med fokus på formidling og wayfinding i naturparken.

Visualisering, Hovedindgang ved Naturcenter Amager
Visualisering af hovedindgang ved Naturcenter Amager. Illustrationer: Møller & Grønborg + ADEPT
Visualisering - Blåt støttepunkt ved Havneslusen_web
Visualisering ved Havneslusen. Illustrationer: Møller & Grønborg + ADEPT

Vinderteamet glæder sig til at bidrage til den ambitiøse udvikling af Naturpark Amager, et af de betydeligste naturområder i hovedstadsregionen, som realiseres af Naturstyrelsen, Københavns Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune samt By & Havn.

Vinderforslaget skal nu viderebearbejdes, og det endelige projekt skal gennemgå myndighedsbehandling.

Som underleverandør for Møller og Grønborg håndterer SNC-Lavalin Atkins rådgiveropgaverne vedrørende myndighedsbehandling, konstruktioner på vand og ved vand, anlæg af stier, trapper m.m., geoteknik, natur, afvanding, kystsikring i forbindelse med indgreb i diger samt byggeledelse og arbejdsmiljø.

Teamfoto ved offentliggørelsen af vinder af projektkonkurrence med repræsentanterne fra rådgiverteamet fra Møller & Grønborg med ADEPT, SNC-Lavalin Atkins og BARK Rådgivning.
Ved offentliggørelsen af vinderteamet torsdag den 10. januar 2019.

Fakta om projektet

  • Areal: 35 km2
  • Bygherre: Naturstyrelsen og Københavns Kommune.
  • Partnerskabet bag Naturpark Amager: Naturstyrelsen, Københavns, Tårnby og Dragør Kommuner, samt By & Havn.
  • Bygherrerådgiver: CFBO og D|K2 Bygherrerådgivning
  • Vinderteam: Hovedrådgiver Møller & Grønborg A/S med underrådgiverne ADEPT Aps og Atkins Danmark A/S samt konsulent BARK Rådgivning A/S
  • År: 2019 – 2022
  • Budget: 97 mio. Projektet er støttet af Nordea-fonden og Friluftsrådets udlodningsmidler til friluftsliv.

Læs mere om projektet: www.naturparkamager.dk

Illustrationer: Møller & Grønborg + ADEPT

Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok