Menu
Nyheder

Vores ansvar

I Atkins forholder vi os aktivt til den verden, vi er en del af. Vi er bevidste om vores etiske ansvar over for kunder, medarbejdere og samfund – herunder de sikkerheds- og miljømæssige aspekter af vores projekter.

 

Verdens fremtid afhænger af de valg, vi træffer i dag. I Atkins vil gerne spille en aktiv rolle i at sikre, at verden udvikler sig i en retning, som vil opfylde fremtidige generationers behov. Vi har et vedvarende fokus på arbejdsmiljø, miljø- og klimavenlig adfærd og forholder os aktivt til det samfund, vi er en del af. Vi ved, at den viden og erfaring, vi besidder i Atkins, forpligter os til at udfordre eksisterende metoder og løsninger – og tænke nyt. For det er herigennem, vi skaber de bæredygtige infrastrukturløsninger, der er en forudsætning for et velfungerende samfund.

Inspirere næste generation

Som ingeniørvirksomhed har vi et særligt ansvar for at bidrage til at fremdyrke næste generation af ingeniører. Det er ganske enkelt en forudsætning for at kunne håndtere mange af fremtidens samfunds- og miljømæssige udfordringer. Derfor lægger vi en indsats i at støtte op om uddannelse af ingeniører og skabe interesse for ingeniørfaget.

Atkins er bl.a. del af Engineer The Future. Det er en alliance af uddannelsessteder, organisationer og virksomheder, som sammen ønsker at sætte fokus på danske ingeniører og styrke interessen for de tekniske og naturvidenskabelige fag. Læs mere om Engineer The Future

Som guldsponsor for Banebranchen støtter vi Center for Jernbaneteknologi, RailTech DTU, og vi har bidraget aktivt til uddannelsens undervisning. Herudover står Atkins bag oplæg og virksomhedsbesøg for studerende, ligesom et stort antal studerende er tilknyttet arbejdspladsen som praktikanter, elever og studentermedhjælpere.

Respekt for miljøet

Igennem vores daglige virke arbejder vi i Atkins for at sikre, at industri- og infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt og overholder de miljømæssige krav. Vi hjælper med at kortlægge eventuelle miljøproblemer, og vi anbefaler og udvikler fremtidssikrede løsninger. Inden for miljøledelse er Atkins Danmark certificeret i henhold til ISO 14001:2004.

Gennem de seneste mange år har Atkins haft stor fokus på den globale klimaudfordring – hvad vi med vores viden og erfaring kan gøre for at nedsætte udledningen af CO2 og for at ruste os til en fremtid, hvor bygninger og infrastruktur skal være konstrueret til de nye klimaforhold. På globalt plan har vi formuleret en ambitiøs klimastrategi; Carbon Critical Design, der kort fortalt går ud på at medtænke og integrere CO2-reduktion i alle dele af rådgivningskæden.

Læs mere om Atkins’ tilgang til bæredygtighed

Video

Atkins film

Hvordan lærer vi af fortiden for at kunne forme fremtidens samfund.

>Se film
Atkins Miljø og klima

Bæredygtighed

Vores fremtid afhænger af de valg, vi træffer i dag.

>Læs mere
Nyheder Atkins

Læs Angles

I vores online nyhedsmedie, Angles, kan du læse aktuelle analyser, som berører udviklingen af fremtidens samfund.

>Læs angles
Atkins i Ørestad

Om Atkins

Her finder du forskellig fakta og nøgletal for Atkins i Danmark.

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok