Menu

Frederikssundmotorvejen

Den 13. juli 2015 – ca. fire måneder før planlagt – åbnede Vejdirektoratet for trafik på 2. etape af Frederikssundmotorvejen mellem Motorring 4 og Smørum vest for København.

 

Atkins har som rådgiver for det hollandske konsortium TBI Mobilis/Van Gelder (og tidligere for E. Pihl & Søn) været en stor del af projektet. Vi har leveret digital projektering (jord, vej, afvanding og broer) samt skiltning og vejvisning, trafikomlægningsplaner for anlægsperioden, koordinering med interessenter, fagtilsyn og projektopfølgninger.

Bedre trafik i fingeren

Med den nye strækning og den eksisterende Frederikssundmotorvej fra Motorring 4 til Motorring 3 bliver forholdene for biltrafikken i Frederikssundsfingeren væsentligt forbedret, og sammen med det øvrige motorvejsnet omkring hovedstaden får hele regionen en bedre og sikrere afvikling af trafikken.

Samtidig vil Frederikssundsvej, der er en af de mest trafikerede veje i landet, som ikke er en motorvej eller motortrafikvej, blive aflastet til glæde for nærmiljøet i især Egedal og Ballerup.

Hvad er sket på 2. etape?

Frederikssundmotorvejens 2. etape omfatter ca. 4,4 km 4-sporet motorvej – inklusiv regnvandsbassiner, skærende veje og stier, tilslutning til Motorring 4 og Frederikssundmotorvejens 1. etape samt ramper til ny motortrafikvej (Tværvejen) og Sørum Parkvejs forlængelse.

Derudover har projektet bl.a. omfattet to vejbroer, en vejunderføring, en stibro og en stiunderføring samt to faunapassager. Sammen med projektering af støjvolde har Atkins desuden leveret en designmæssig bearbejdning af det omkringliggende landskab.

Al projektering er udført digitalt i 3D og med afsætningsdata til entreprenørmaskine. Herudover leverer vi fagtilsyn samt projektopfølgninger og ’som udført’-dokumentation.

Fakta om projektet

Kunde
TBI Mobilis/Van Gelder

Projektperiode
2012 – 2015

Ydelser
Digitale projektering, skiltning og vejvisning, trafikomlægningsplaner, koordinering med interessenter, fagtilsyn, projektopfølgninger

Partnere
EnviDan og GEO

Land
Danmark

Profile

Irene Strunge Ostenfeld
Afdelingschef, Vej, Areal og Landmåling
irene.ostenfeld@atkinsglobal.com

Funder Ådalsbro
bro4

Funder Ådalsbroen er Danmarks længste landbro. Den består af to parallelle broer, som fører Herningmotorvejen over den naturskønne Funder Ådal.   Atkins var bygherrerådgiver for Vejdirektoratet i forbindelse med udbud

>Læs mere
Broer København – Ringsted
Broer København - Ringsted

Den nye dobbeltsporede jernbane strækker sig 60 km i landskabet mellem København og Ringsted. København – Ringsted banen er elektrificeret og kører med hastigheder op til 250 km/t.   Som

>Læs mere
Dalbro på Holstebromotorvejen
Dalbro over Storå på Holstebromotorvejen

Som rådgiver for Jorton A/S projekterer Atkins en ny dalbro på den kommende Holstebromotorvej.   Dalbroen, som skal føre motorvejen over Storå mellem Aulum og Holsterbro, kommer til at bestå

>Læs mere
The new wear crossing
bro6

Atkins leverer tilsyn og kontraktadministration ved opførelsen af en ny skråstagsbro – The New Wear Crossing – i Sunderland i det nordøstlige England.   Lokalområdet i Sunderland har længe ventet

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok