Menu

Hydrauliske modeller til renovering af kanal i Las Vegas dalen

SNC-Lavalin / Atkins hjælper spildevandsselskab i Nevada med at sikre selskabets muligheder for at udvide deres anlæg til spildevandsbehandling. Selskabet renser spildevand fra 248.000 kunder fra industri og boliger, så det rensede vand kan ledes til søen Lake Mead via kanalen Las Vegas Wash.

 
Kanalen Las Vegas Wash er 19 km lang og leder det meste af Las Vegas dalens overfladevand til søen Lake Mead. Spildevandsselskabet The Clark County Water Reclamation District har store anlægsfaciliteter på begge sider af kanalen. Ved ekstreme storm- og regnhændelser går kanalen over sine breder og oversvømmer selskabets adgangsvej med bekostelig vedligeholdelse til følge. Selskabet har også forskellige ledninger og anlæg som krydser kanalen, og disse anlæg risikerer skade ved sådanne oversvømmelser.

Forbedringer giver større sikkerhed ved oversvømmelse

SNC-Lavalin / Atkins hjælper med at designe forbedringer af kanalen for at øge dens afledningskapacitet. Desuden har vi designet en ekstra adgangsvej, en ny bro og nye ledningsanlæg på tværs af kanalen.

Til brug for dette anvender vi forskellige digitale værktøjer. 1D og 2D hydrauliske modeller af området bliver udviklet, og der udføres analyser af sedimenttransport for at sikre mod negative virkninger på de tilstødende ejendomme.

Disse bestræbelserne har ført til:

  • Større sikkerhed mod stormflod og oversvømmelse.
  • Forbedrede adgangsforhold for spildevandsselskabets faciliteter.
  • Mindre erosion i kanalen.
  • Beskyttelse af spildevandsselskabets anlæg mod erosion.
  • Mindre vedligeholdelse.
  • Sikring af yderligere 40 ha land til brug for udvidelse af selskabets anlæg.

Læs mere om projektet

I Danmark er der også stor fokus på beskyttelse af tekniske anlæg og vores infrastruktur mod oversvømmelser, og her kunne en tilsvarende analyse af det fremtidige beskyttelsesniveau og omkostningerne hertil være aktuelt.

Fakta om projektet

Kunde:
The Clark County Water Reclamation District

Ydelser:
Flood Control Facility Design, Utility Coordination and Design, Civil Engineering, Infrastructure Engineering, Environmental Permitting, Structural/Bridge Design, Hydrologic and Hydraulic Modeling and Analysis

Land:
Nevada, USA

Profile

Rasmus Bang
Gruppeleder, Vand og Afvanding
rasmus.bang@atkinsglobal.com

Stormflodssikring ved floden Nzoia i Kenya
Stormflodssikring i Kenya

Floden Nzoia i Kenya går jævnligt over sine breder. I november 2008 brød floden gennem sine diger og oversvømmede det omkringliggende lavland, og det blev nødvendigt at evakuere over 5.000

>Læs mere
Ombygning af Viborg Station
Viborg Station

Som en del af et større fornyelsesprojekt har Viborg Kommune valgt at ombygge Viborg Station. De bad Atkins levere rådgivning til projektet, som bl.a. betød at 1,2 km spor skulle

>Læs mere
Miljøundersøgelser, Femern Bælt
Femern_20160922_01

Efter planen vil den faste forbindelse over Femern Bælt bestå af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane. Til de danske tilslutningsanlæg har Atkins undersøgt støj- og vibrationspåvirkninger af

>Læs mere
Undersøgelser syd for Aarhus
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Som et skridt på vejen for at realisere visionen om en times rejsetid mellem Odense og Aarhus er der planlagt en helt ny banestrækning mellem Hovedgård og Hasselager syd for

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok