Menu

Jerne Station

Jerne Station er en ny lokalstation på Esbjerg Nærbane, der kører mellem Esbjerg, Bramming og Lunderskov, og vil forbedre transportforbindelsen til Jernes uddannelsesinstitutioner.

 

Stationen er placeret i et boligområde – ved Skolebakken – på en banedæmning med adgang fra en vej, der krydser under banen og en ny stationsforplads, som etableres af Esbjerg Kommune.

Som rådgiver for Banedanmark har Atkins projektereret den nye station. For ikke at påvirke banedæmningens bæreevne er selve perronerne etableret som selvbærende betonkonstruktioner på pæle. I tilknytning til perronerne er der etableret opholdsarealer omkranset af stålspunsvægge. Her er der venterum, billetautomater, informationsskærme mv. Ligeledes er der etableret trapper og elevatorer fra gadeniveau op til perronerne.

Fakta om projektet

Ydelser:
Stationsaptering, Belægning, Beplantning, Terrænbearbejdning, Arealerhvervelse og håndterings af lodsejere, Projektering af rækværker, indbliksskærme og andre specialløsninger, Håndtering af bygherreleverancer, Trapper, Elevatorer, Skiltning, Komplet BPU-anlæg, Komplet stærkstrømsanlæg, inkl. føringsveje, Sporarbejder, inkl. sporjusteringsarbejde, Komplet funderingsarbejde, inkl. geoteknik, Komplet arbejdsmiljøhåndtering, Komplet CSM-håndtering fra startprojektering til udførelse og ibrugtagning.

Kunde:
Banedanmark

Projektperiode:
2018 – 2021

Land:
Danmark

Profile

Johan Stranddorf
Direktør, Project Delivery
johan.stranddorf@atkinsglobal.com

Ny bane KBH – Ringsted
København - Ringsted banen

Den nye dobbeltsporede jernbane strækker sig 60 km i landskabet mellem København og Ringsted. Undervejs møder banen den nyetablerede Køge Nord Station, hvor det er muligt at skifte mellem den

>Læs mere
Nye el-lokomotiver og vogne
El-lokomotiv ved Hovedbanen

Oktober 2020 tog det nye Vectron el-lokomotiv sin første tur mellem København og Slagelse. Over de kommende par år vil antallet af de nye lokomotiver vokse til over 40 styk.

>Læs mere
ERTMS på det danske banenet
01_Jernbane_20160816

I disse år arbejder Banedanmark for at udskifte samtlige signalanlæg på de danske fjernbanestrækninger og den københavnske S-bane. De forældede anlæg erstattes af det moderne fælleseuropæiske signalanlæg ERTMS (European Rail

>Læs mere
Infrastrukturplan for Fyn
Infrastrukturplan for Fyn

Sammen med de 10 fynske kommuner og Fynbus har Atkins været med til at udarbejde en strategisk infrastrukturplan for Fyn, som inkluderer alle transportformer.   Målet var at skabe en

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok