Menu

Klimaændringernes indvirkning på Londons transportsystem

Med ca. 26 millioner daglige ture er Londons transportsystem et af de travleste i verden. Men de seneste års forekomster af ekstremt vejr med oversvømmelser, storme m.m. har givet problemer for transportsystemets netværk af veje, jernbaner, tunneler og broer.

 

Og det forventes, at fremtidens klima vil give endnu flere udfordringer med hyppigere og mere intenst ekstremt vejr samt en generel tendens mod varmere, tørrere somre og varmere, vådere vintre.

Derfor har Transport for London haft behov for at få tegnet et sammenhængende billede af påvirkningerne af transportnettet og fordele og omkostninger ved forskellige tilpasninger. SNC-Lavalin / Atkins har gennemført en række nyere undersøgelser, som belyser virkninger af klimaændringerne på Londons omfattende transportsystem.

Nærmere bestemt bidrog vi med:

  • En gennemgang af en række scenarier for klimaændringer repræsenteret ved årene 2020, 2040 og 2080 og en rapport med beskrivelse af disse scenariers indvirkning på Londons transportsystem.
  • Udarbejdelse af en metode til udvikling af et cost-benefit værktøj til brug for beslutningstagere.
  • Udarbejdelse af målrettet information (plakater, visualiseringer og tekst til brug i forbindelse med præsentationer m.m.).
  • Præsentation af projektets resultater på en workshop med det formål at engagere partnere med interesse i klima og transportsystemets modstandsdygtighed over for klimaændringer.

 

Transportsystemerne kan være udsatte

Kystnære byers transportsystemer og især Københavns transportsystem med metroen under jorden, er flere steder udsat, hvis der kommer en stor stormflodshændelse, og her kunne en tilsvarende analyse af det fremtidige beskyttelsesniveau og omkostningerne hertil være aktuelt.

Fakta om projektet

Kunde:     
Transport for London

Periode:           
2016 – 2017

Profile

Rasmus Bang
Gruppeleder, Vand og Afvanding
rasmus.bang@atkinsglobal.com

Sådan skal London beskyttes mod tidevand og stormflod
Themsen kystsikring

Det britiske Environment Agency har ansvar for at sikre, at Londons 350 km barrierer mod tidevandsfloderne vil leve op til fremtidige behov for beskyttelse mod oversvømmelser. Vi er stolte af

>Læs mere
Ombygning af Viborg Station
Viborg Station

Som en del af et større fornyelsesprojekt har Viborg Kommune valgt at ombygge Viborg Station. De bad Atkins levere rådgivning til projektet, som bl.a. betød at 1,2 km spor skulle

>Læs mere
Miljøundersøgelser, Femern Bælt
Femern_20160922_01

Efter planen vil den faste forbindelse over Femern Bælt bestå af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane. Til de danske tilslutningsanlæg har Atkins undersøgt støj- og vibrationspåvirkninger af

>Læs mere
Undersøgelser syd for Aarhus
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Som et skridt på vejen for at realisere visionen om en times rejsetid mellem Odense og Aarhus er der planlagt en helt ny banestrækning mellem Hovedgård og Hasselager syd for

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok