Menu

Ny bane KBH – Ringsted

Den nye dobbeltsporede jernbane strækker sig 60 km i landskabet mellem København og Ringsted. Undervejs møder banen den nyetablerede Køge Nord Station, hvor det er muligt at skifte mellem den nye fjernbane og S-banen. København – Ringsted banen er elektrificeret og kører med hastigheder op til 250 km/t.

 

København – Ringsted banen løser op for de massive flaskehalsproblemer, der længe har været på banestrækningen frem imod København. For passagererne betyder det flere tog mellem København og resten af landet, en bedre køreplan, kortere rejsetid og færre forsinkelser.

Atkins har stået i spidsen for konsortiet bestående af Atkins, Vössing, EKJ og Sweco, som har løst det jernbanetekniske rådgiverprojekt.

Mange fagdiscipliner i spil

Sammen med Vössing, EKJ og Sweco har Atkins stået bag optimering af linjeføringen, projektering af krydsende og midlertidige veje samt broer og andre konstruktioner, deriblandt en ny 600 m dobbeltsporet jernbanebro, der krydser motorvejen nær Vallensbæk Sø.

Konsortiet har bl.a. også leveret løsningsforslag til det nye kørestrømsanlæg. Al projekteringsarbejdet er gennemført i 3D med dertilhørende beregninger samt grænseflade- og kollisionskontrol.

Flere steder krydser banen også Køge Bugt Motorvejen, tilstødende rampeanlæg og andre veje. Herudover omfattede projektet:

  • Etableret perroner på Ny Ellebjerg Station til regional- og fjerntog
  • Den helt nye station, Køge Nord, med forbindelse til en ny S-banestation
  • Tilslutning til Lille Syd-banen mod Køge og Næstved
  • Et ekstra spor mellem Københavnsvej og Køge Station
  • Ombygning af sporene på Ringsted Station.

Design af broer og andre konstruktioner, København – Ringsted

Udover den jernbanetekniske kontrakt har vi væres rådgiver for joint venture-partnerskabet M J Eriksson A/S og Züblin A/S på totalentreprisen TP40. I den forbindelse står vi bag projektering af 20 broer, 9 faunapassager, 6 støttevægge, 1 pæledæk samt de tilhørende vej- og stianlæg på strækningen.

Læs mere

Fakta om projektet

Kunde
Banedanmark

Projektperiode
2011 – 2019

Ydelser
Optimering af linjeføringen, udbudsstrategi, systemspecifikation for kørestrømsanlæg, støttevægge, faunapassager, rammebetingelser for veje og broer, RAMS

Partnere
EKJ, Sweco og Vössing

Land
Danmark

Profile

Per Lindholm Larsen
Direktør, Transportation Systems
per.lindholm.larsen@atkinsglobal.com

Lavbundsareal ved Birkekær
Ejendomsmæssig forundersøgelse, Birkekær Lavbundsprojekt

For Naturstyrelsen har vi undersøgt de tekniske og ejendomsmæssige muligheder for realisering af et 116 ha stort lavbundsareal ved Birkekær i Aabenraa Kommune.   Hovedformålet med etablering af lavbundsprojekter er

>Læs mere
Lavbundsareal ved Burkal
Lavbundsareal ved Burkal

For Naturstyrelsen har vi undersøgt de tekniske og ejendomsmæssige muligheder for realisering af et 130 ha stort lavbundsareal ved Burkal i Aabenraa Kommune. Hovedformålet med etablering af lavbundsprojekter er at

>Læs mere
Gjerlev Enge Vådområdeprojekt
Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse

For Naturstyrelsen har vi undersøgt de tekniske og ejendomsmæssige muligheder for realisering af et 110 ha stort kvælstof-vådområde mellem Gjerlev og Øster Tørslev i Randers Kommune. Hovedformålet med etablering af

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok