Menu

Ombygning af Viborg Station

Som en del af et større fornyelsesprojekt har Viborg Kommune valgt at ombygge Viborg Station. De bad Atkins levere rådgivning til projektet, som bl.a. betød at 1,2 km spor skulle flyttes, og at stationen skulle have en ny perron, perronbro og stitunnel.

 

For at skabe en mere attraktiv bymidte omkring det centrale baneområde i Viborg, har Viborg Byråd besluttet en helhedsplan for Viborg Baneby. Helhedsplanen skal forvandle det ældre erhvervsområde til en levende og bæredygtig bydel, som hænger godt sammen med de omkringliggende byområder. En del af idéen var at åbne op mod banen, så den får en mere synlig placering i bybilledet.

Bl.a. har Viborg Kommune etableret en ny vej, Banevejen, fra Banegårds Allé til Gl. Århusvej ved Viborg Station. Vejens placering betød, at det var nødvendigt at ombygge stationen. Nærmere bestemt skulle 1,2 km spor flyttes, og en ny perron bygges, ligesom der skulle etableres en ny perronbro og stitunnel.

Atkins har været rådgiver for Viborg Kommune i forbindelse med ombygningen af stationen. Projektet omfattede projektering af spor og signal, bro- og konstruktionsarbejde, miljøvurdering jord- og afvanding, myndighedsbehandling og projektledelse.

Fakta om projektet

Kunde
Viborg Kommune

Projektperiode
2015 – 2016

Ydelser
Projektering; spor, signal, broer og konstruktioner, jord- og afvanding, miljøvurdering, myndighedsbehandling og projektledelse.

Land
Danmark

Profile

Per Lindholm Larsen
Direktør, Transportation Systems
per.lindholm.larsen@atkinsglobal.com

Ny bane KBH – Ringsted
hoejhastighed1

Nu er den nye bane mellem København og Ringsted synlig i landskabet. Den dobbeltsporede bane forløber tæt op ad motorvejen på den 60 km lange strækning mellem København og Ringsted

>Læs mere
Indkøb af nye el-lokomotiver
Vectron-Lok in der Slowakei zugelassen / Vectron locomotive receives authorization for Slovakia

Atkins assisterer DSB i købet af en række nye eldrevne lokomotiver, som skal sikre en mere driftssikker og miljørigtig banetrafik. Atkins og partnere står for planlægning, kravspecifikation, udbud, indkøb, test

>Læs mere
ERTMS på det danske banenet
01_Jernbane_20160816

I disse år arbejder Banedanmark for at udskifte samtlige signalanlæg på de danske fjernbanestrækninger og den københavnske S-bane. De forældede anlæg erstattes af det moderne fælleseuropæiske signalanlæg ERTMS (European Rail

>Læs mere
Infrastrukturplan for Fyn
Infrastrukturplan for Fyn

Sammen med de 10 fynske kommuner og Fynbus har Atkins været med til at udarbejde en strategisk infrastrukturplan for Fyn, som inkluderer alle transportformer.   Målet var at skabe en

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok