Menu

Sådan skal London beskyttes mod tidevand og stormflod

Det britiske Environment Agency har ansvar for at sikre, at Londons 350 km barrierer mod tidevandsfloderne vil leve op til fremtidige behov for beskyttelse mod oversvømmelser. Vi er stolte af at have hjulpet med vigtige løsninger, som vil sikre London-området mange år frem.

 

Den strategiske tilgang til oversvømmelsesbeskyttelse mod tidevandet bliver beskrevet i planen Thames Estuary 2100. Planen går mere end 100 år frem i tiden og inddrager forventede havstigninger som følge af klimaforandringerne.

SNC-Lavalin / Atkins har bistået Environment Agency i forarbejdet med tilstandsundersøgelser af de beskyttende barrierer langs floderne og udarbejdet anbefalinger om udskiftning eller istandsættelse ud fra en risikovurdering i forhold til oversvømmelse. Barriererne blev identificeret på baggrund af deres tilstand eller højde. Det efterfølgende anlægsprojekt omfattede reparation eller udskiftning af barrierer ved tidevandsfloderne Themsen, Lee og Roding. De eksisterende barrierer var forskellige former for konstruktioner, herunder tømmer-, beton- og spunsvægge.

Detailprojektering og udførsels blev gennemført i 2014 i et samarbejde mellem Atkins og entreprenørfirmaet Birse Civils.

Udfordringer langs en tidevandspåvirket flod

Et anlægsprojekt langs en stor tidevandspåvirket flod giver naturligvis en række tekniske udfordringer, som skulle overvindes. Der var bl.a. dårlige jordbundsforhold (blød alluvium), store tidevandsforskelle, begravede konstruktioner, en gammel kaj fra 1400 tallet, som var beskyttet, og generelt dårlige adgangsforhold fra land.

Samarbejdet mellem Atkins og Birse Civils startede op tidligt i projektforløbet, hvilket gav en effektiv fremdrift i projektet, en smidig planlægning af anlægsarbejderne og begrænsede risici i designfasen. Atkins kunne stille med et multidisciplinært team, som dækkede alle konsulentydelser.

Renoveringer af den eksisterende kystsikring

Kystsikring har også stor fokus i Danmark, og flere steder skal der ske omfattende renoveringer af eksisterende beskyttelse. Her kunne en tilsvarende analyse af det fremtidige beskyttelsesniveau og omkostningerne hertil være aktuelt.

Fakta om projektet

Kunde:
Environment Agency, UK

Ydelser:
Tilstandsundersøgelse og anbefalinger, detailprojektering

Projektperiode:
2013 – 2014

Partner:
Birse Civils

Land:
UK

Profile

Rasmus Bang
Gruppeleder, Vand og Afvanding
rasmus.bang@atkinsglobal.com

Klimaændringernes indvirkning på Londons transportsystem
Transport London

Med ca. 26 millioner daglige ture er Londons transportsystem et af de travleste i verden. Men de seneste års forekomster af ekstremt vejr med oversvømmelser, storme m.m. har givet problemer

>Læs mere
Ombygning af Viborg Station
Viborg Station

Som en del af et større fornyelsesprojekt har Viborg Kommune valgt at ombygge Viborg Station. De bad Atkins levere rådgivning til projektet, som bl.a. betød at 1,2 km spor skulle

>Læs mere
Miljøundersøgelser, Femern Bælt
Femern_20160922_01

Efter planen vil den faste forbindelse over Femern Bælt bestå af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane. Til de danske tilslutningsanlæg har Atkins undersøgt støj- og vibrationspåvirkninger af

>Læs mere
Undersøgelser syd for Aarhus
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Som et skridt på vejen for at realisere visionen om en times rejsetid mellem Odense og Aarhus er der planlagt en helt ny banestrækning mellem Hovedgård og Hasselager syd for

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok