Menu

Udvidelse af Skien Station

Atkins står bag detailprojektering af en større udvidelse af Skien Station med etablering af nye opstillingsspor og klargøringsområde. Projektet involverer et bredt udpluk af vores fagområder samt en speciel pæleløsning under sporet.

 

Skien Station er endestation for Vestfoldbanen. I forbindelse med stationen skal der etableres opstillingsspor, hvor Vestfoldbanens tog kan holde om natten. Dertil skal sporene anvendes som udendørs klargøringscenter med tilhørende vaskeanlæg. I alt skal der etableres 7 nye opstillingsspor og 10 sporskifter.

Arbejdet involverer en lang række af vores fagdiscipliner: projektledelse, spor, elkraft, signal, arkitektur, broer, miljø og RAMS. Derudover skal vores norske samarbejdspartner Asplan Viak, som underrådgiver løse opgaver inden for vej, afvanding og myndighedsbehandling.

Ud over de banetekniske områder, indebærer projektet store geotekniske udfordringer, da området er præget af kvikler, som minder om kviksand. Vil vil derfor have et tæt samarbejde med Jernbaneverkets geotekniske rådgiver Norconsult, idet store dele af anlægsområdet skal pælefunderes og kalkstabiliseres.

Projekteringsarbejdet skal være færdig i januar 2017, og det færdige anlæg skal kunne tages i brug i 2018

Fakta om projektet

Kunde
Jernbaneverket

Projektperiode
2016 – 2017

Ydelser
Rådgivning: projektledelse, spor, elkraft, signal, arkitektur, broer, miljø og RAMS

Partnere
Asplan Viak AS

Land
Norge

Profile

Per Lindholm Larsen
Direktør, Transportation Systems
per.lindholm.larsen@atkinsglobal.com

Ny bane KBH – Ringsted
København - Ringsted banen

Den nye dobbeltsporede jernbane strækker sig 60 km i landskabet mellem København og Ringsted. Undervejs møder banen den nyetablerede Køge Nord Station, hvor det er muligt at skifte mellem den

>Læs mere
Indkøb af nye el-lokomotiver
Vectron-Lok in der Slowakei zugelassen / Vectron locomotive receives authorization for Slovakia

Atkins assisterer DSB i købet af en række nye eldrevne lokomotiver, som skal sikre en mere driftssikker og miljørigtig banetrafik. Atkins og partnere står for planlægning, kravspecifikation, udbud, indkøb, test

>Læs mere
ERTMS på det danske banenet
01_Jernbane_20160816

I disse år arbejder Banedanmark for at udskifte samtlige signalanlæg på de danske fjernbanestrækninger og den københavnske S-bane. De forældede anlæg erstattes af det moderne fælleseuropæiske signalanlæg ERTMS (European Rail

>Læs mere
Infrastrukturplan for Fyn
Infrastrukturplan for Fyn

Sammen med de 10 fynske kommuner og Fynbus har Atkins været med til at udarbejde en strategisk infrastrukturplan for Fyn, som inkluderer alle transportformer.   Målet var at skabe en

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok