Menu

Stormflodssikring ved floden Nzoia i Kenya

Floden Nzoia i Kenya går jævnligt over sine breder. I november 2008 brød floden gennem sine diger og oversvømmede det omkringliggende lavland, og det blev nødvendigt at evakuere over 5.000 mennesker.

 
Som følge heraf fik SNC-Lavalin / Atkins til opgave:

  • At bestemme den maksimale udledningskapacitet for det nuværende digesystem og klarlægge årsagerne til systemets manglende evne til at modstå oversvømmelser i nogle situationer.
  • At prissætte en genopretning af digesystemet, så det i tilstrækkelig grad sikrer mod stormflod.
  • At vurdere tilstanden af floddalen uden for digerne og i forhold til de socioøkonomiske virkninger af oversvømmelser – og i den sammenhæng at finde de bedste metoder til oversvømmelsesstyring.
  • At udarbejde en plan til forvaltning af floden og den omkringliggende floddal samt give forslag til forskellige tiltag til forbedringer.
  • At forberede det endelige design af de udvalgte tiltag.

I den forbindelse har vi leveret en detaljeret vurdering af oversvømmelsesrisici, VVM-undersøgelser, udvikling af en forvaltningsplan, gennemført detailprojektering af udvalgte tiltag til forbedringer og udarbejdet økonomiske overslag.

I Danmark har vi mange lavtliggende områder både langs vandløb og kysten, som er beskyttet af diger mv. Men mange af områderne er ikke beskyttet tilstrækkeligt i forhold til de kommende klimaudfordringer, og her kunne en tilsvarende analyse af det fremtidige beskyttelsesniveau og omkostningerne hertil være aktuelt.

Fakta om projektet

Kunde:
Ministry of State for Special Programmes, Kenya.

Periode:
2009 – 2013

Land:
Kenya

Profile

Rasmus Bang
Gruppeleder, Vand og Afvanding
rasmus.bang@atkinsglobal.com

Klimaændringernes indvirkning på Londons transportsystem
Transport London

Med ca. 26 millioner daglige ture er Londons transportsystem et af de travleste i verden. Men de seneste års forekomster af ekstremt vejr med oversvømmelser, storme m.m. har givet problemer

>Læs mere
Ombygning af Viborg Station
Viborg Station

Som en del af et større fornyelsesprojekt har Viborg Kommune valgt at ombygge Viborg Station. De bad Atkins levere rådgivning til projektet, som bl.a. betød at 1,2 km spor skulle

>Læs mere
Miljøundersøgelser, Femern Bælt
Femern_20160922_01

Efter planen vil den faste forbindelse over Femern Bælt bestå af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane. Til de danske tilslutningsanlæg har Atkins undersøgt støj- og vibrationspåvirkninger af

>Læs mere
Undersøgelser syd for Aarhus
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Som et skridt på vejen for at realisere visionen om en times rejsetid mellem Odense og Aarhus er der planlagt en helt ny banestrækning mellem Hovedgård og Hasselager syd for

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok