Menu

Udvidelsen af Øresundsmotorvejen

Øresundsmotorvejen står over for en undersøgelse af mulighederne for en udvidelse, som vil kunne afhjælpe trængslen og øge trafiksikkerheden på den stærkt trafikerede motorvej. A/S Øresund har valgt Atkins med Sweco som underrådgiver til at løse rådgiveropgaven; i første omgang i form af en forundersøgelse, som vil være beslutningsgrundlag og efterfølgende kan udvides med et mere detaljeret projekt.

 

Øresundsmotorvejen strækker sig over knap 10 km fra Amagermotorvejen ind under Centrumforbindelsen, forbi Ørestad, Tårnby og Lufthavnen til Øresundsbroen. Den mest belastede strækning på Øresundsmotorvejen er den vestligste del med afgreningerne mod Amagermotorvejen og København C, hvor næsten 100.000 bilister dagligt benytter motorvejen.

Undersøgelsen vil afdække, hvordan Øresundsmotorvejen vil kunne udvides med ét ekstra spor i hver retning. Herunder bl.a. hvordan man vil kunne udvide fem til-/afkørselsanlæg.

Rådgiverteamet skal levere en detaljeret plan for udførelsen af motorvejsudvidelsen. Opgaven omfatter bl.a. forslag til trafikale forbedringer og afklaring omkring konsekvenser af de enkelte løsninger, ligesom der skal udarbejdes et forprojekt, hvori de tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser detaljeres.

Fakta om projektet

Kunde:
A/S Øresund

Projektperiode:
2020 – 2023

Ydelser:
Projektledelse, planlægning, miljø og 3D-vejprojektering

Land:
Danmark

Profile

Eli Skop
Direktør, Business Development
eli.skop@atkinsglobal.com

Intelligent trafikstyring
Atkins GIS og IT

Hvordan kan innovative it-løsninger og geodata mindske trafikale gener, mens en ny letbane er under opførelse? Det skal Atkins undersøge sammen med IBM i et pilotprojekt for Loop City –

>Læs mere
Nye el-lokomotiver og vogne
El-lokomotiv ved Hovedbanen

Oktober 2020 tog det nye Vectron el-lokomotiv sin første tur mellem København og Slagelse. Over de kommende par år vil antallet af de nye lokomotiver vokse til over 40 styk.

>Læs mere
Infrastrukturplan for Fyn
Infrastrukturplan for Fyn

Sammen med de 10 fynske kommuner og Fynbus har Atkins været med til at udarbejde en strategisk infrastrukturplan for Fyn, som inkluderer alle transportformer.   Målet var at skabe en

>Læs mere
Bergen Bybane, etape 2
BergenBybane_01_20160812

Bergen Bybane er Nordeuropas første nybyggede letbane i 50 år. Den er etableret af Bybanen AS (Hordaland Fylkes-kommune) og er delvist finansieret af biltrafikken, idet der er etableret en trængselsring

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok