Menu

Udvidelsen af Øresundsmotorvejen

Øresundsmotorvejen står over for en undersøgelse af mulighederne for en udvidelse, som vil kunne afhjælpe trængslen og øge trafiksikkerheden på den stærkt trafikerede motorvej. A/S Øresund har valgt Atkins med Sweco som underrådgiver til at løse rådgiveropgaven; i første omgang i form af en forundersøgelse, som vil være beslutningsgrundlag og efterfølgende kan udvides med et mere detaljeret projekt.

 

Øresundsmotorvejen strækker sig over knap 10 km fra Amagermotorvejen ind under Centrumforbindelsen, forbi Ørestad, Tårnby og Lufthavnen til Øresundsbroen. Den mest belastede strækning på Øresundsmotorvejen er den vestligste del med afgreningerne mod Amagermotorvejen og København C, hvor næsten 100.000 bilister dagligt benytter motorvejen.

Undersøgelsen vil afdække, hvordan Øresundsmotorvejen vil kunne udvides med ét ekstra spor i hver retning. Herunder bl.a. hvordan man vil kunne udvide fem til-/afkørselsanlæg.

Rådgiverteamet skal levere en detaljeret plan for udførelsen af motorvejsudvidelsen. Opgaven omfatter bl.a. forslag til trafikale forbedringer og afklaring omkring konsekvenser af de enkelte løsninger, ligesom der skal udarbejdes et forprojekt, hvori de tekniske, sikkerhedsmæssige, miljømæssige og økonomiske konsekvenser detaljeres.

Fakta om projektet

Kunde:
A/S Øresund

Projektperiode:
2020 – 2023

Ydelser:
Projektledelse, planlægning, miljø og 3D-vejprojektering

Land:
Danmark

Profile

Eli Skop
Direktør, Business Development
eli.skop@atkinsglobal.com

Ombygning af Viborg Station
Viborg Station

Som en del af et større fornyelsesprojekt har Viborg Kommune valgt at ombygge Viborg Station. De bad Atkins levere rådgivning til projektet, som bl.a. betød at 1,2 km spor skulle

>Læs mere
Miljøundersøgelser, Femern Bælt
Femern_20160922_01

Efter planen vil den faste forbindelse over Femern Bælt bestå af en firesporet motorvej og en dobbeltsporet elektrificeret jernbane. Til de danske tilslutningsanlæg har Atkins undersøgt støj- og vibrationspåvirkninger af

>Læs mere
Undersøgelser syd for Aarhus
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Som et skridt på vejen for at realisere visionen om en times rejsetid mellem Odense og Aarhus er der planlagt en helt ny banestrækning mellem Hovedgård og Hasselager syd for

>Læs mere
Vådområde ved Fensholt
Vådområde, Atkins

For at klarlægge mulighederne for at etablere et vådområde ved Fensholt langs Stampmølle Bæk, der ligger i oplandet til Norsminde Fjord, hjælper Atkins med den tekniske og ejendomsmæssige forundersøgelse.  

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok