Menu
Afvanding

Afvanding

I Atkins har vi mange års erfaringer med projektering, tilsyn, byggeledelse samt drift og vedligeholdelse af afvandingssystemer for baneanlæg, vejanlæg, broer og andre konstruktioner.

 

Vi arbejder med de nyeste værktøjer fra spildevandskomiteen, hvilket i kombination med vores rådgiveres faglige viden og kreativitet sikrer projekter af en meget høj kvalitet. Vi leverer rådgivning på afvandingsprojekter til alle projektfaser – fra planlægning af forundersøgelser til udførelse af det endelige design og opfølgning i udførelses- og driftsfasen.

Vores ydelser inden for rådgivning og projektering på afvandingsområdet omfatter bl.a.:

 • Afvandingsprojektering til alle typer af vej, bane og broprojekter
 • Regnvandssystemer: flowberegninger, afløbsledninger og brønde samt grøfter, drængrøfter m.m.
 • Spildevandssystemer: flowberegninger og 2-strengssystemer
 • Drænsystemer: topslidsede og konventionelle drænledninger
 • 3D-projektering af afløbssystem i Storm and Sanitary
 • Specielle afløbskonstruktioner: sandfang, olieudskillere, pumpebrønde og bassiner
 • LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand): både til baneanlæg, vejanlæg og urbane anlæg
 • Vandmiljø: vandløbsregulering i det åbne land og vandsynsprotokoller
 • Afløbsrenovering: renoveringsrapporter og vurderinger af TV-inspektioner
 • Klimaforandringer og konsekvenser af ekstremregn for afløb, herunder risiko for oversvømmelser (Blue Spot-analyser)
 • Tilsyn og kontrol.
oerestadtog1

Baneprojekter

Vi er med til at realisere tidens mange spændende baneprojekter. Her er nogle af dem.

>Læs mere
Veje Atkins

Vejprojekter

Vi har erfaring fra et bredt udsnit af danske vej- og anlægsprojekter.

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok