Menu
Broer10_20160714

Fagtilsyn

Når en bygherre skal sikre, at et anlæg udføres som projekteret, er et professionelt fagtilsyn en god investering. I Aktins tilbyder vi fagtilsyn på – såvel store som små – anlægsprojekter, og vi håndterer alle tilsynsopgaver fra miljø, vej og bro til sporanlæg og de øvrige jernbanetekniske discipliner.

 

Inden for vores tekniske kerneområder har vi specialiserede medarbejdere, der kan varetage tilsynsrollen på alle typer bygge- og anlægsprojekter. Det kan både være på de mindre anlægs- og vedligeholdelsesopgaver og de helt store multidisciplinære nyanlæg.

Specialiseret i tværfaglige projekter

Vi har stor erfaring med at indgå i samarbejdsprocesser på tværs af grænseflader under udførelsen. Med vores specialister på stedet kan vi hurtigt vurdere en given situation og vejlede byggelederen om mulige løsninger af akut opståede problemer. Det mindsker spildtid på pladsen og sikrer, at de rette beslutninger træffes i tide.

Vores fagtilsyn bliver ledet i henhold til FRI’s ydelsesbeskrivelse og reglerne i ABR89. Dokumentation styres i overensstemmelse med Atkins Danmarks ISO-certificerede kvalitets-, miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem eller det af kunden ønskede system. For at sikre en ensartet ydelse til bygherren, ledes det ønskede team af en erfaren projektleder fra vores afdeling for Projekt- og byggeledelse i Atkins.

oerestadtog1

Baneprojekter

Vi er med til at realisere tidens mange spændende baneprojekter. Her er nogle af dem.

>Læs mere
Job, SNC-Lavalin Atkins

Broprojekter

Vi løser mange forskellige bro- og konstruktionsopgaver.

>Læs mere
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
Henrik Sardal

Kontakt

Henrik Sardal
Afdelingschef, Project Delivery

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok