Menu
Vand

Regn- og spildevandshåndtering

Aldrende kloaksystemer presses af klimaforandringerne, og mange steder er der behov for at stormflod- og skybrudssikre vores byer mod de stigende vandmængder fra hav og nedbør.

 
Med fokus på bæredygtig vandhåndtering kan vi hjælpe med at opgradere kloaksystemer og håndtere de store vandmængder. Vi udfører alt fra separering til nyanlæg, eksempelvis ved byggemodninger, byomdannelse, havneudvidelser og langs vej- og bane.

Bag et hvert projekt ligger grundige analyser og beregninger. Vores specialister har stor og lang erfaring med hydrauliske beregninger. Med disse kan vores projektleder rådgive bygherre på et fremsynet og nuanceret, teknisk grundlag. Med baggrund i vores brede kendskab til hele vandets kredsløb kan vi også være sparringspartner ved myndighedsgodkendelser af projekter.

I Atkins arbejder vi på talrige nationale infrastrukturløsninger. Vi arbejder altid med den nyeste teknologi og værktøjer,
herunder 3D-modeller, i vores projektering af regn- og spildevandsprojekter

Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Kystsikring

Vand og klima

Ændrede klimaforhold skaber udfordringer, som kan få store økonomiske konsekvenser for bygherrer og samfund. Læs om vores tilgang til at beskytte infrastruktur imod konsekvenser af klimaforandringerne.

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok