Menu
Vand

Klimatilpasning

Klimaforandringerne betyder, at vi i fremtiden vil mærke voldsommere regnhændelser, skybrud og stormfloder. Det kræver omtanke og nytænkning at beskytte eksisterende anlæg og at udvikle nye arealer og løsninger, som er tilpasset de øgede vandmængder.

 
Vandet kommer i højere grad til at påvirke vores samfund og landskab. Vandet skal have plads og bliver i fremtiden mere synligt, i form af enge, vandløb, opstuvningsarealer, regnbede eller mere traditionelle bassiner og render på såvel offentlige som private arealer.

De nye løsninger og landskaber, der opstår heraf, er et udtryk for et nyt paradigme, som lægger sig ned over alt, hvad vi planlægger og designer. Vi står således med en sjælden mulighed og pligt til, at forme og videreudvikle vores byer og landskaber som resiliente levesteder for mennesker i fremtiden.

Effektive løsninger og nye grønne arealer

Atkins har stor erfaring med at udføre screeninger af infrastrukturanlæg, by- og naturområder og kyststrækninger for at identificere potentielle oversvømmelsesområder. Vores kompetente specialister arbejder både detaljeret på kortlægninger og analyser af vandets strømninger, mens vi på små og store anlægsprojekter leverer gennemtænkte tværfaglige løsninger på anlægs- og infrastrukturprojekter, hvor klimatilpasning kan være afgørende.

Nedsivning af regnvand lokalt gennem LAR-løsninger kan være en god måde at begrønne områder og samtidig udnytte vandet. Andre steder er formgivningen og oplevelsen af vand og landskab det afgørende, mens en effektiv sikring af banetracé kan betyde andre løsninger. Hvad enten det er nyanlæg eller sikring af et eksisterende område, arbejder vi tværfagligt med fokus på sikkerhed og tryghed for bygherren. Vores dygtige team af landskabsarkitekter er med hele vejen og evner samspillet mellem de tekniske og de bløde værdier.

Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Kystsikring

Vand og klima

Ændrede klimaforhold skaber udfordringer, som kan få store økonomiske konsekvenser for bygherrer og samfund. Læs om vores tilgang til at beskytte infrastruktur imod konsekvenser af klimaforandringerne.

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok