Menu
Afvanding

Afvanding – Veje og Jernbane

Et funktionsdygtigt afvandingsanlæg, er en vigtig brik i at sikre en ordentlig trafiksikkerhed og fremkommelighed på vores veje, i både by og land. For at kunne opretholde en sikker togdrift både på tværs af landet og helt lokalt, er det nødvendigt at banen har et funktionsdygtigt afvandingsanlæg til håndtering af tilstrømmende overfladevand.

 
I Atkins har vi mange års erfaringer med projektering, tilsyn, byggeledelse samt drift og vedligehold af afvandingssystemer for vejanlæg, baneanlæg, broer og andre anlægskonstruktioner.

Vi har stor erfaring med rådgivning af både statslige, kommunale og ikke mindst private kunder. Vi har erfaring med alt fra små krydsombygninger, cykelstier til nyanlæg af jernbane og komplicerede motorvejsudvidelser. Vi tilbyder ikke faste pakkeløsninger, men tilpasser altid vores ydelse og rådgivning til den enkelte kundes behov og ønsker.

Vi arbejder med de nyeste projekteringsværktøjer, hvilket i kombination med vores rådgiveres faglige viden og kreativitet sikrer projekter af en meget høj kvalitet. Vi leverer rådgivning på afvandingsprojekter til alle projektfaser – fra planlægning af forundersøgelser og myndighedsbehandling, til udførelse af det endelige design og opfølgning i udførelses- og driftsfasen.

Kystsikring

Vand og klima

Ændrede klimaforhold skaber udfordringer, som kan få store økonomiske konsekvenser for bygherrer og samfund. Læs om vores tilgang til at beskytte infrastruktur imod konsekvenser af klimaforandringerne.

>Læs mere
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok