Menu
Miljøundersøgelser

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Atkins gennemfører registreringsundersøgelser af beskyttede plante- og dyrearter og foretager de efterfølgende vurderinger af undersøgelsesresultaterne.

 

Vi rådgiver om Natura 2000-områder og i forhold til eksisterende drifts- og vedligeholdelsesplaner af eksempelvis kommunale arealer, men også i forbindelse med tilsyn og vurderinger af projekter, hvor der skal ske en genetablering af et naturområde.

Vi gennemfører analyser af den lokale økologiske funktionalitet for derigennem at sikre en succesfuld erstatning og projektering af det påvirkede beskyttede areal, fx i forbindelse med anlæg af veje og jernbaner. Det omfatter alt fra kontakt til myndigheder, lodsejere og entreprenører til udarbejdelse af drift- og plejeplaner.

Endvidere har vi erfaring med projektering og anlæg af erstatningsbiotoper for fx fredede frøer og firben. Det kan være nye vandhuller og nye egnede yngle- og levesteder for markfirben.

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
Atkins Miljø og klima

Bæredygtighed

Vores fremtid afhænger af de valg, vi træffer i dag.

>Læs mere
Nyheder

Trafik- og byudvikling

Læs om, hvad vi laver inden for trafik- og byudvikling.

>Trafik- og byudvikling
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok