Menu
imarken3

Jord og grundvand

I et samfund med stigende fokus på et godt og sundt miljø er nedbringelse og oprensning af forurening et vigtigt emne. Atkins tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af jord- og grundvandsforurening.

 

Vi tilbyder rådgivning fra overordnede vurderinger til styring af oprydningsopgaver. Vores ydelser omfatter prioritering, undersøgelse og oprensning af forureninger. Endvidere står vi for beskrivelse og vurdering af forhold omkring forurenet jord og grundvand ved anlægsprojekter.

Vi dækker både overordnede beskrivelser og vurderinger, mens et projekt befinder sig på skitseniveau, og mere præcise vurderinger senere i projektforløbet.

Undersøgelse

Inden for jord- og grundvandsforurening rådgiver vi om hele spektret fra prioritering, myndighedskontakt, undersøgelse, prøvetagning og oprensning af forurening og jorddisponering, til tilsyn og overvågning. Vi har stor erfaring med samarbejde og koordinering med både entreprenører, laboratorier, jordmodtagere og myndigheder, og vi kan varetage alle faser i en undersøgelse for forurenet jord- og grundvand.

Udtagning af jordprøver fra jordmiler

Vi udtager bl.a. prøver fra opgravet jord. Nogen gange drejer det sig bare om 1-2 prøver af jord generet i forbindelse med etablering af eksempelvis en brønd. Andre gange har vi indrettet og drevet midlertidige karteringspladser i forbindelse med nogle de helt store infrastrukturprojekter, hvor der blev udtaget mange hundrede prøver. Jordprøverne analyseres af et af de akkrediterede laboratorier i Danmark.

Monitering

I Atkins foretager vi også moniteringsundersøgelser. På en enkelt af de større lokaliteter, hvor der er sket en omfattende olieforurening, omfatter moniteringen bl.a.:

  • Udtagning af vandprøver fra afledt overflade-/drænvand
  • Pejling af boringer og afværgebrønde
  • Oppumpning af fri oliefase fra boringer og afværgebrønde
  • Tilsyn med olieudskillere
  • Udarbejdelse af kvartalsrapporter og årsrapporter.

Forurening eller potentielt forurenede banearealer

I Atkins er vi specialiseret i at foretage undersøgelser på forurenede eller potentielt forurenede banearealer med alle de udfordringer, det giver med hensyn til sporspærringer, kørestrømsafbrydelser, natarbejde, jernbanesikkerhedsplaner, SR-ledelse m.v.

 

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
oerestadtog1

Baneprojekter

Vi er med til at realisere tidens mange spændende baneprojekter. Her er nogle af dem.

>Læs mere
Veje Atkins

Vejprojekter

Vi har erfaring fra et bredt udsnit af danske vej- og anlægsprojekter.

>Læs mere
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok