Menu
SNC-Lavalin Atkins

Forklassificering og jordhåndteringsplaner

Når overskudsjord fra et anlægsprojekt skal bortskaffes eller genanvendes, er det nødvendigt at kende jordens forureningsgrad (bortset fra jord som ikke er omfattet af jordflytningsbekendtgørelsens regelsæt).

 

Atkins har mange års erfaring med at håndtere overskudsjord fra både mindre anlægsarbejder, hvor der skal bortskaffes mindre mængder jord, og så de helt store infrastrukturprojekter, hvor der skal håndteres mange tusinde tons overskudsjord.

Vi har stor erfaring i at designe og gennemføre forklassificeringsundersøgelser af den jord, som skal opgraves og disponeres, inden anlægsarbejderne går i gang på et givet projekt. Fordelen ved at foretage en forklassificering af jorden er, at man slipper for at mellemdeponere jorden, og at man dermed sparer tid under selve anlægsfasen.

Med udgangspunkt i analyseresultaterne fra forklassificeringsundersøgelsen udarbejder vi en graveplan og en jordhåndteringsplan.

Omfanget af en forklassificeringsundersøgelse (analysefrekvens og analyseparametre) aftaler vi i dialog med de relevante myndigheder (det vil i de fleste tilfælde sige den eller de respektive kommuner, som ligger inden for projektgrænsen).

Nedenfor er en række eksempler på typiske opgaver, der er forbundet med jordhåndtering:

  • §19/§33-ansøgning i henhold til Miljøbeskyttelsesloven (tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord)
  • §8-ansøgning i henhold til Jordforureningsloven (tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på en forureningskortlagt ejendom)
  • Bortgravning og tilsyn
  • Forklassificering af overskudsjord
  • Graveplaner
  • Jordflytninger
  • Jordhåndteringsplaner
  • Påbudsager med jordhåndtering
  • Rådgivning ved projektudviklingssager
  • Tilbudsudarbejdning/bygherreoverslag.
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok