Menu
Arbejdsmiljø

Metoder til at afværge forurening

Almindeligvis omfatter miljøundersøgelserne prøvetagning og kemiske analyser af prøver. Prøvetagning kan spænde over jordprøver, vandprøver og/eller poreluft. Vi har ikke selv boreværker og indgår derfor aftaler med borefirmaer, der har de relevante udstyr og kompetencer.

Analyser af jordprøver og vandprøver sker hos akkrediterede laboratorier. Vi foretager valg af relevante prøvetagningsmetoder og analyseparametre på baggrund af vores viden og erfaring om geologi, forureningsstoffer og deres forventede skæbne og omdannelse m.m. i jordmiljøet. Analyseparametrene vælger vi som udgangspunkt altid efter en dialog med miljømyndighederne.

Hvis der er behov for at foretage afværgeforanstaltninger for en given forurening, er der en række metoder, vi kan tage i brug afhængig af forureningsomfang, forureningstype, oprensningsbehov og de fysiske forhold og begrænsninger på lokaliteten. Afværgemetoderne kan overordnet opdeles i 3 kategorier:

  • On-site-oprensning, fx bortgravning af jord og oppumpning af grundvand
  • In-situ-oprensning, hvor selve oprensningen foregår nede i jorden uden større anlægsarbejder
  • Beskyttelsesforanstaltninger, hvor forureningen skærmes, fx ved at anvende membraner, asfaltere overfladen m.v.

Vi har et godt kendskab til de forskellige metoders fordele, ulemper og begrænsninger. Imidlertid er nogle af in-situ-teknikkerne så komplicerede, at vi inddrager specialistfirmaer med særlig indgående viden til den valgte in-situ-teknik.

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok