Menu
Ekspropriation Atkins

Miljøtilsyn

Atkins har stor erfaring med at udføre miljøtilsyn både på mindre og store anlægsprojekter – hvor jordhåndtering og tilsyn med gravearbejde erfaringsmæssigt udgør en stor andel af arbejdet. 

 

Som miljøtilsyn varetager vi prøvetagning, prøvehåndtering og kontakten med analyselaboratorier samt myndighedskontakt i forbindelse med bortskaffelse/genanvendelse af overskudsjord, materialer og affald. Vi koordinerer jordlogistik med jord som opgraves, bortskaffes og genanvendes inden for projektet. Vi kan også vurdere den opgravede jords geotekniske egenskaber med henblik på genanvendelse inden for projektet.

Ofte har vi ansvaret for planlægning og gennemførelse af supplerende forklassificeringsundersøgelser af jorden i samarbejde med de relevante myndigheder med henblik på direkte bortskaffelse af den opgravede jord.

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok