Menu
KLima02_20161025

CO2-regnskaber

Et CO2-regnskab er et skridt i retning mod en mere klimabevidst strategi for jeres organisation, da det kan danne grundlag for både kort- og langsigtede reduktionsmål. Herigennem kan I opnå økonomiske besparelser som følge af energibesparelser og effektivisering. Endvidere bidrager det til at styrke virksomhedens omdømme som en social og miljømæssigt ansvarlig organisation.

 
Atkins tilbyder at udarbejde CO2-regnskaber for private og offentlige virksomheder efter internationalt anerkendte standarder. Vi ser på hele kæden af CO2-udledende aktiviteter, fx bilkørsel, opvarmning, elforbrug, varmtvandsforbrug, produktionen samt transport af indkøbte varer og tjenesteydelser. Vi analyserer de CO2-forbrugende processer og kommer med forslag til, hvordan og hvor besparelser kan udmøntes.

Parallelt med regnskab og forslag til besparelser kan vi udarbejde et katalog over medarbejderadfærd, der kan begrænse CO2-udslippet yderligere samt forslag til medarbejderkampagner.

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
Atkins Miljø og klima

Bæredygtighed

Vores fremtid afhænger af de valg, vi træffer i dag.

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok