Menu
Veje Atkins

Støj og vibrationer

Atkins rådgiver om støj og vibrationer i forbindelse med screening og projektering af veje, jernbaner og anlæg. Vores erfaring rækker bredt og inkluderer bl.a. VVM, konsekvensvurderinger samt projektering og kravspecifikationer.

 

Vi benytter avancerede støjmodeller og detaljerede data til at udforme støjrapporter og notater, der giver et nøjagtigt grundlag, så vores kunder kan træffe beslutninger på et velinformeret grundlag.

Støj fra veje

Vi har bred erfaring med at beregne støj fra eksisterende og fremtidige veje, og vi arbejder i henhold til gældende lovgivning og vejledninger fra Miljøstyrelsen. Vi udarbejder støjmodeller på baggrund af digitale geografiske data, boligregistre og trafiktal og udfører alle støjberegninger i SoundPLAN. Vi benytter den fælles nordiske beregningsmetode Nord2000 til at beregne lydudbredelse under forskellige meteorologiske forhold og som et gennemsnit over et helt år. På den måde sikrer vi, at de støjgener, der måtte være, vurderes ens for alle – uafhængigt af geografiske placering og årstid.

Støj fra veje udregnes typisk som støjniveauer ved facaden af nærliggende boliger og præsenteres i form af støjkort. Vi sammenholder resultaterne med Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj, og overskrides disse, foreslår vi afværgeforanstaltninger fx i form af støjskærme, støjdæmpende asfalt eller facadeisolering, så støjen mindskes til acceptable niveauer.

Støj og vibrationer fra jernbaner

Atkins har også stor erfaring med at beregne støj og vibrationer fra jernbaner. Ligesom ved støj fra veje opbygger vi støjmodeller for nuværende og potentielle jernbaner og leverer bl.a. optællinger af støjbelastede boliger. Baseret på erfaringer fra tidligere projekter kan vi vurdere vibrationsniveauer – både for komfort og bygningsskadelige vibrationer. Alle resultater vurderer vi i henhold til Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier, og overskrides disse, foreslår vi afværgeforanstaltninger.

Støjkortlægning

Vi tilbyder støjkortlægning på både stor og lille skala. Det kan være detaljerede kortlægninger for hele byer eller mindre kortlægninger til udpegning af indsatsområder i mindre byer. Vi kan levere resultaterne i et format, som let integreres med eksisterede GIS-løsninger.

Støj fra virksomheder og anlæg

Atkins tilbyder også beregninger af støj fra støjende virksomheder og ved anlægsarbejder. Her benytter vi en stor database, som indeholder resultaterne af målinger på støjkilder til at vurdere anlægsstøj og udforme støjkort. Vi kan hjælpe med at finde og prioritere det korrekte materiel, så anlægsarbejdet ikke skal afbrydes pga. overskredne støjgrænser.

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
sporskifte1

Bane

Læs om vores banerådgivning.

>Bane
Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok