Menu
Environment, Atkins

Vandløb og vådområder

Vi håndterer varierede klima- og naturgenopretningsprojekter for mange af landets kommuner. Det kan eksempelvis være tekniske foranstaltninger og detailprojektering i forbindelse vandplans- og klimaprojekter.

 

Her har vi oplistet vores typiske ydelser inden for vådområde-, lavbunds- og vandløbsprojekter, okker, myndighedsarbejde og klimaprojekter.

 

Vådområde-, Lavbunds- og vandløbsprojekter

 • Indledende screeninger
 • Tekniske forundersøgelser
 • Ejendomsmæssige forundersøgelser
 • Detailprojektering
 • Udbud
 • Byggeledelse

Okker

 • Analyser
 • Forundersøgelser af anlæg
 • Projektering af anlæg.

Myndighedsarbejde

 • Afgørelser, dispensationer mv.
 • Vandløbsregulativer
 • Kontrolberegninger i VASP
 • Vandløbsopmåling
 • Omklassificering af vandløb.

Klimaprojekter

 • Screeninger af indsatser
 • Projektering af indsatser
 • Hydrologiske modeller
 • Afløbsmodellering
 • Beredskabsplaner
 • Cost benefit-analyser.
Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
Atkins Miljø og klima

Bæredygtighed

Vores fremtid afhænger af de valg, vi træffer i dag.

>Læs mere
Atkins

Vores nyhedsbrev

Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok