Menu
VVM og miljøvurdering

VVM og miljøvurdering

Hvis en plan eller et bygge-/anlægsprojekt er omfattet af reglerne om VVM, SMV, Natura 2000-reguleringen eller lignende, skal der foretages en miljøvurdering.

 

Atkins har stor erfaring med at udarbejde VVM-screeninger, VVM-redegørelser, miljøvurderinger af planer og programmer (SMV), Natura 2000-konsekvensvurderinger mv. Vi kan fx tilbyde at miljøvurdere kommune-, trafik-, spildevands og lokalplaner i medfør af lovgivningen eller udarbejde miljøredegørelser over effekterne fra forskellige anlægsprojekter.

Miljøvurdering

Formålet med en miljøvurdering er at identificere de miljømæssige påvirkninger af et projekt, før der tages endelig stilling til projektet. Miljøvurderingerne sammenfattes i en miljøredegørelse.

At udarbejde miljøredegørelser kræver forståelse for mange og forskelligartede fagdiscipliner. I Atkins har vi erfarne specialister med stærke fagkompetencer og faglig bredde til at dække alle fagområder inden for VVM og andre former for miljøvurderinger. I redegørelserne foretager vi almindeligvis en beskrivelse af landskabet, beskyttet natur, geologi, grundvand og drikkevand, Natura 2000-områder, jordforurening, støj og vibrationer, klimapåvirkning, materialeforbrug og affaldsmængder, socioøkonomi, befolkning og sundhed samt kulturarv.

For hvert emne fortager vi afvejninger af de foreslåede alternativer og redegør for miljøpåvirkninger fra aktiviteter både i anlægsfasen og i driftsfasen for det færdige anlæg eller byggeri. I den sammenhæng indgår også vurderinger og forslag til alternative anlægsmetoder og konstruktioner mv., som vil mindske påvirkningen af miljøet.

Myndighedsbehandling

Udover at udarbejde selve miljøredegørelsen kan vi tilbyde at være ansvarlig for kontakten til myndighederne og styre projektet gennem hele processen.

Ved udarbejdelse af VVM-redegørelser kan vi fx stå for processen lige fra tidlig VVM-screening, VVM-scoping og borgerinddragelse til høringsfase og udarbejdelse af hvidbog samt endelig indhentning af VVM-tilladelse – emner som kræver tæt dialog med myndighederne.

Biologiske undersøgelser og erstatningsnatur

Miljøprojekter

Vi sikrer, at infrastrukturprojekter gennemføres miljømæssigt forsvarligt.

>Læs mere
Atkins Miljø og klima

Bæredygtighed

Vores fremtid afhænger af de valg, vi træffer i dag.

>Læs mere
Atkins

Vores nyhedsbrev

Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok