Menu
01_Tilgaengelighed_20160822

Tilgængelighed

I Atkins har vi viden om og erfaring med at tilrettelægge bygninger, udearealer, stationsanlæg og vejarealer, så de er tilgængelige for alle brugere.

 

At opnå tilgængelighed handler om at fjerne eller minimere fysiske barrierer for personer med en funktionsnedsættelse. Dette kræver et godt overblik over behovene for nødvendige tiltag og over de gældende bestemmelser og vejledninger på området samt en tilbundsgående indsigt i projekternes fysiske disponering.

Kravene til tilgængelighed i forbindelse med nybyggeri, ombygninger og anlægsprojekter bliver stadigt skærpede i de gældende bestemmelser (fx Bygningsreglementet, TSI-PRM og Vejreglerne), og det påhviler bygherrer og rådgivere at sikre, at byggeprojekter lever op til de gældende tilgængelighedskrav.

For at undgå fejl og mangler, som kan udgøre en stor økonomisk byrde at udbedre efterfølgende, er det vigtigt at tage højde for de mest indgribende bestemmelser allerede i de tidlige faser af et projekt. Gennem de efterfølgende faser skal der fortsat holdes fokus på, at detailløsninger er gennemtænkte og efterlever krav og anbefalinger.

I Atkins kan vi vejlede om at tilrettelægge projekter, så resultatet bliver omgivelser, der er tilgængelige for alle, og vi kan auditere bygge- og anlægsprojekter i forhold til tilgængelighed i alle faser af projekterne. Vi har medarbejdere, der er uddannet til auditering inden for henholdsvis bygninger, udearealer og transport (SBi-uddannelse) og inden for vejområdet (Tilgængelighedsrevisor).

fodgaengere1

Byudviklingsprojekter

Vi arbejder for at skabe sammenhæng mellem byen og trafikken.

>Læs mere
Atkins

Vores nyhedsbrev

Ute Stemmann

Kontakt

Ute Stemmann
Gruppeleder, Planlægning og arkitektur

>Kontakt
Cykelrådgivning

Cykelrådgivning

Vi udarbejder strategier med initiativer, der gør cyklen til et reelt og attraktivt alternativ til bilen.

>Læs mere
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok