Menu
Ekspropriation og frivillige aftaler

Ekspropriation og frivillige aftaler

I mange projekter er det nødvendigt at foretage arealerhvervelse og inddrage lodsejere for at få gennemført projekterne. Vi rådgiver gennem hele projektets levetid om arealer og rettigheder og har en bred erfaring inden for arealer-hvervelse ved ekspropriation og frivillige aftaler.

 

Ved at vælge Atkins, får I en professionel rådgiver med stor erfaring i håndtering af areal- og rettighedsforhold. Vi sørger for den gode dialog med lodsejere, myndigheder og bygherren igennem projektet med fokus på tid, kvalitet og økonomi samt at opbygge gode relationer med de involverede parter.

Ejendomsretten – en grundlovssikret rettighed

Ejendomsretten er beskyttet jf. grundlovens § 73. For at sikre fortsat udvikling af fx infrastruktur og byområder, er der i en række love indsat hjemmel til at udføre ekspropriation, når betingelserne herfor er opfyldte. Vi er eksperter i ejendomsret og står til rådighed, når I har spørgsmål til, hvilken hjemmel der skal anvendes til realisering af jeres projekt.

Hvornår kan der eksproprieres?

Der kan fx eksproprieres til anlæg og udvidelse af offentlige veje, realisering af lokalplaner, anlæg og omlægning af forsyningsledninger (el, vand, gas m.m.) samt anlæg og udvidelse af let- og jernbaner. I disse tilfælde er Atkins den oplagte rådgiver til at varetage areal- og rettighedserhvervelsen gennem projektets levetid, hvor vi bl.a. bistår med udarbejdelse af materiale til brug for information af lodsejere, udarbejdelse af materiale i forbindelse med ekspropriations- og åstedsforretninger, gennemførelse af forretninger og udarbejde forslag til erstatning til de berørte lodsejere.

Til brug for areal- og rettighedserhvervelsen udarbejder vi professionelt materiale, der bl.a. viser projektets grænser og arealindgrebene på de involverede ejendomme, opgørelser over afgivne og modtagne arealer for de berørte ejendomme, udarbejder opgørelser over erstatninger, forhandler med lodsejere og meget mere.

Hvad så med ledningerne?

Når der anlægges ny infrastruktur, betyder det ofte at forsyningsledninger skal flyttes eller på anden vis beskyttes. Ved at inddrage Atkins, kommer der hurtigt styr på, hvad der skal foretages i projektet, og hvem der skal betale for eventuelle omlægninger. Vi har stor erfaring med afholdelse af ledningsejermøder og udarbejdelse af ledningsprotokoller, både mht. afklaring af ledningers placering, hvem der skal betale for omlægningen, og hvilke rettigheder der gælder for ledningen.

Er der servitutter i vejen for udførelsen af projektet?

Når der skal gennemføres et infrastrukturprojekt, undersøger Atkins, hvilke restriktioner der er pålagt de berørte ejendomme, og hvordan der tages højde for servitutter, så de ikke er til hinder for gennemførelsen af projektet.

Anette Marqvardsen

Kontakt

Anette Marqvardsen
Afdelingschef,
Miljø, vand og landmåling

>Kontakt
Vi bruger cookies på vores hjemmeside for at forbedre siden og din brugeroplevelse. EU's regler om brug af cookies forpligter os til at bede om dit samtykke til at gemme dine informationer om dit besøg på siden. Vil du acceptere dette? Ok